• Kapitelindelningen och bokens struktur gör det lätt att välja russinen ur kakan.

Ledarskap

Boken ”Tillitsbaserat ledarskap” storhyllas

15 november 2021

RECENSION: Charlotta Lundgren beskriver tillitsbaserat ledarskap och skapar den mest praktiska och nyttiga ledarskapsbok som undertecknad hittills har läst.

Bästa ledarskapstipset

Att uppmärksamma framgång. Det är något vi gör alldeles för sällan. Det hänger ihop med att se varandra och även att skapa en feedbackkultur. I det tillitsbaserade ledarskapet är det fokus på ”growth mindset”, alltså att vi inte tror att människan slutar att utvecklas vid en viss ålder, utan ser till varje persons individuella utveckling i gruppen.

Det gör jag i morgon

Fortsätter att förmedla till mina medarbetare att grupper som regelbundet använder sig av feedback blir mer framgångsrika. Jag kommer också berätta att feedback och öppenhet är delar av att få till ett välfungerande samspel och att alla därför är ansvariga för att både ge och efterfråga feedback.

Mest återkommande

Varje kapitel avslutas med en praktisk övning som du kan göra tillsammans med dina medarbetare. Och efter varje kapitel får du en hel rad med frågeställningar att reflektera över i ditt eget ledarskap.

Viktig lärdom

I många arbetsgrupper och på många möten finns det en tendens att komma med påståenden mer än vad vi frågar och lyssnar. I de mest effektiva arbetsgrupperna finns det en balans mellan att tala och ställa frågor och visa nyfikenhet.

Undanmanövern

Chefer saknar ofta praktiska råd, men risken med de många som denna bok innehåller är att du kan bli skriven på näsan. Men kapitelindelningen och bokens struktur är upplagd på ett sådant vis att du själv kan välja russinen ur kakan.

Daniella Brummer Pind är enhetschef för tre bibliotek i Göteborg