• Enhetschefen Arne Johan Hegdahl hoppas att boken som han och hans medarbetare medverkar i kan bli ett dokument för fram­tiden som beskriver jobbet på ett äldreboende under corona.

Coronaviruset

Kritiserades under pandemin – nu ger personalen sin bild

6 september 2021

Medan sjukhuspersonal fick hjältestatus i kampen mot corona, stämplades äldre­boenden många gånger som inkompetenta. Inte rättvist, menar enhetschefen Arne Johan Hegdahl, som tillsammans med sina medarbetare berättar sin historia i en ­nyutkommen bok.

Östergård 2 i Kristianstad var det första äldreboendet i Skåne som drabbades av omfattande spridning av coronavirus våren 2020. Det ledde, enligt Arne Johan Hegdahl, till mycket negativ och orimlig kritik i traditionella och sociala medier.

– Det var kaos där experterna inte kunde ge oss klara svar och vi fick ändrade instruktioner från dag till dag. Vi hade inte heller tillgång till bra skyddsutrustning. Samtidigt som mina medarbetare skuldbelades blev sjukhuspersonal väl “inplastade” och kallades hjältar. Skulle det få bli den enda historien om när pandemin bröt ut i Sverige? Det kändes inte rättvist, säger Arne Johan Hegdahl.

En del av historien

När den första coronavågen lagt sig föreslog han därför att personalens egna berättelser från den tiden skulle bli en bok, som en del av ett viktigt tidsdokument. Annika Bergh, kommunikatör i kommunen, nappade och blev redaktör.

Boken, Dansa med corona, innehåller intervjuer med Arne Johan Hegdahl och 29 medarbetare under de 15 veckor på äldreboendet när allt kom att handla om corona.

De berättar om oron, stressen, första covid-bekräftade dödsfallet och egna insjuknanden. Men det är också beskrivningar om viljan att finnas till för brukarna och känslan av att göra något gott. Parallellt finns sammanställningar av regionala och lokala händelser och beslut. Allt hålls tidsmässigt samman genom de veckobrev med pepp och information som Arne Johan Hegdahl skrev till sina medarbetare.

"Stod mitt i kriget mot corona"

Han tror att chefer och medarbetare på andra äldreboenden kan relatera till berättelserna i boken och att det finns mycket att lära av erfarenheterna. Men framför allt är boken ett sätt att hedra medarbetarnas insats.

– Vi tar ofta deras arbete för givet, men de har ett omfattande och krävande jobb. Därför var det flott att boken gjordes, så att de kan visa sina barnbarn att de var med och stod mitt i kriget mot corona.