• Kontinuerlig feedback är viktig för unga vid fortsatt hemarbete.

Arbetsmiljö

Chefsbristerna unga inte vill se efter corona

6 september 2021

Samtidigt som fler och fler planerar för en återgång till kontoren öppnar många arbetsgivare för delvis fortsatt hemarbete. I en stor undersökning listar nyexaminerade sina farhågor vid fortsatt hemarbete.

Ingen kontinuerlig feedback eller uppskattning vid gott resultat. Detaljstyrning och ett ointresse för arbetsmiljö. Inga regelbundna avstämningar.

Dessa ledarskapsbrister toppar listan över det som studenter eller akademiker som nyligen kommit in på arbetsmarknaden inte vill se när de efter pandemin fortsätter att jobba hemifrån, visar en undersökning som rekryteringsföretaget Academic work gjort bland drygt 5 000 personer.

Företaget påpekar att många arbetsgivare saknar en plan för fortsatt distansarbete och poängterar att det behövs för att anses vara en attraktiv arbetsgivare.