Bra ledare motverkar tystnad

6 september 2021

Larmet om tystnadskulturer bland ­kommunanställda i Göteborg har skakat om. Tjänstepersoner utsätts för hot, personangrepp, förtal och trakasserier av kriminella nätverk i syfte att tysta dem.

Undan för undan har en kultur vuxit fram som får medarbetare att avstå från att polisanmäla missförhållanden eller ens lyfta dem med sin närmsta chef.

Men det handlar också om att allt fler medarbetare inte vågar föra fram kritik på arbetsplatsen av rädsla för repressalier från arbetsgivaren. Enligt en ny undersökning av Tidningen Vision anser var tredje medlem att det blivit lägre i tak på jobbet de senaste tre åren.

Det är en oroväckande trend som måste tas på största allvar. Utöver risk för ohälsa och sjukskriving skadar tystnaden rättssäkerheten och medborgarnas tillit till demokratin. Om vi inte kan lita på en rättssäker handläggning är hela samhällskontraktet i gungning.

För att skapa ett klimat som gynnar öppenhet krävs ett gott ledarskap och tydliga strukturer kring arbetsgrupper. Forskning visar att ett stödjande ledarskap leder till sundare arbetsplatser medan chefer som agerar överkontrollerande kan ha allvarligt negativa effekter på arbets­miljön.

Så hur skapar vi ett gott och stödjande ledarskap? För det första behöver chefer få rätt förutsättningar att arbeta förebyggande mot hot och våld och förbättra stödet till utsatta medarbetare. Konkret innebär det mandat för uppdraget, tillgång till kompetensutveckling i chefsrollen, ett rimligt antal medarbetare per chef och stöd från HR. Men det handlar också om att skapa en kultur som uppmuntrar öppenhet och kritik – som ett sätt att utveckla verksamheten.

Att motverka tystnadskulturer är en av kommuners och regioners viktigaste utmaningar just nu, och Vision kommer att göra allt vi kan för att bidra i arbetet.