Jakten på syndabockar fel väg att gå

26 april 2021

Självklart ska inte chefer använda sin position för att gå före i vaccinkön. Men den hätska debatt och blinda chefsförakt som spridits i media de senaste månaderna riskerar att misstänkliggöra en hel yrkeskår på ett sätt som är både orättvist och ger förödande konsekvenser.

Det jag framför allt värjer mig mot är att så få chefer kommit till tals i debatten, samtidigt som många utomstående varit väldigt snabba att döma.

Att medvetet fuska är förstås aldrig okej. Men att i en extremt komplex situation göra det man i stunden tror är det minst dåliga är inte fusk. Många chefer som tagit vaccin arbetar patientnära, andra har stått med restdoser som varit på väg att kasseras.

Det går inte att dra alla chefer över en kam och säga att det gjorde fel.
Aida Alvinius, docent i ledarskap, som tidningen intervjuar i detta nummer, menar att cheferna blivit syndabockar under pandemin. Det är nästan omöjligt för omsorgschefer att fatta beslut som gör både medarbetare och organisationen nöjda. Orsaken är att det pågår två kriser, dels en pandemi och dels en resurskris, och det skapar flera dilemman i beslutsfattandet.

Det här är viktiga perspektiv att ha med. Vill vi ha chefer som hela tiden försöker göra det bästa av situationen och tänka verksamhetsnytta, eller vill vi ha chefer som helt styrs av rädsla att göra fel? Det finns en väl dokumenterad risk att välfärdens verksamheter styrs av en logik som handlar om att ha ”ryggen fri” hellre än att göra det rätta i varje given situation.

Om en chef fattar felaktiga beslut visar Aida Alvinius forskning att arbetsgivarna måste titta på vad det är som bidragit till beslutet. Det handlar om att höja blicken. Oftast ligger grundproblemet på en organisatorisk, strukturell nivå, och inte hos enskilda individer. Det är vår förmåga att samarbeta som leder till utveckling – inte jakten på syndabockar.