Lyssna och stärk ledarskapet

8 februari 2021

Beslutet att inkludera chefer i Äldreomsorgslyftet är bra, men inte tillräckligt. För att äldreomsorgen ska bli mer attraktiv krävs också organisatoriska förändringar så att chefer får mer tid att leda sin personal.

För snart ett år sedan beslutade regeringen att starta Äldreomsorgslyftet för att höja kompetensen bland medarbetarna, anställa fler undersköterskor och vårdbiträden samt minska personalomsättningen.

Vision argumenterade för att inkludera chefer i satsningen. Även chefer behöver vidareutbilda sig och någon ska leda alla de nya medarbetarna. Efter att vi fört fram våra argument till statsministern och socialministern har regeringen hörsammat våra krav. Nu ska också chefer kunna utbilda sig under arbetstid för att få bättre kunskaper om ledning, planering, styrning och systematisk implementering av ny kunskap.

Satsningen är ett bra steg på vägen - men det räcker inte. Bristerna i äldreomsorgen är strukturella och kräver organisatoriska förändringar. Ett talande exempel är de verksamhetsnära cheferna som har personalansvar för i snitt 60 medarbetare. Det konstaterade Coronakommissionen i sitt betänkande i december.

Kommissionen uppmanar arbetsgivare att förbättra förutsättningarna för ledarskapet genom att se över ledningsstrukturer och organisering. Vision kan bara hålla med, dessa krav har vi fört fram under lång tid. Det handlar till exempel om att minska antalet medarbetare per chef väsentligt för att frigöra tid för ledarskapet samt att erbjuda organisatoriskt chefsstöd såsom HR, administration och IT.

Coronakommissionens slutsats är extremt tydlig; nu krävs prioriteringar och organisatoriska förändringar. Om politikerna menar allvar med att utveckla äldreomsorgen måste ledarskapet stärkas. Det är upp till bevis nu.