Trender

Fler litar på bossen

15 april 2021

Andelen som litar på chefen har ökat något, visar en ny undersökning.

Hela 69 procent uppger att de har ett högt förtroende för närmsta chef och andelen som litar på sin chef har ökat något sedan tidigare.

Det visar en ny undersökning från Orvesto Kantar, som gjorts under våren.

Nästan 58 procent uppger också att de har ett högt förtroende för ledningsgruppen.

Samtidigt är det bara 38 procent som inte hinner ta hand om sin hälsa på det sätt de skulle önska.