• Suzanne Stigsdotter är en av de berörda cheferna vars tjänst inte kommer finnas kvar i den nya organisationen.

Arbetsmarknad

Chefer ryker när Norrbotten sparar

8 februari 2021

Ett 40-tal chefer kommer att förlora sina tjänster när Region Norrbotten organiserar om.

Efter att Region Norrbotten gjort en genomlysning av organisationen fattades beslut om vilka tjänster som berörs.

Samtidigt som högre chefer som direktörer och divisionschefer nu rekryteras är det fortfarande oklart vilka medarbetare som kommer att kunna fortsätta jobba i regionen. Många chefer vet bara att de har chefsförordnande fram till sista mars. I mitten av februari kommer arbetsgivaren presentera en tjänstekatalog över vilka tjänster som kan sökas. Allt talar för att det kommer finnas färre tjänster än antalet anställda.

– Vi ser risker med att annonsera ut tjänster så här. Vad händer om tjänster ges till någon med viss kompetens och det visar sig att det finns andra med liknande kompetens fast med längre anställningstid? Då kan det bli trassligt. Det är även viktigt att tänka på att det är arbetsgivarens skyldighet att omplacera personal och inte medarbetarnas som det faktiskt blir med detta förfarande, säger Dan-Christer Nilsson, vice ordförande Vision Region Norrbotten.

"Vill jättegärna vara kvar" 

Ett 40-tal Visionmedlemmar som är chefer kommer att beröras av nedskärningarna. En som redan nu vet att hennes tjänst inte kommer vara kvar i den kommande organisationen är Suzanne Stigsdotter, i dag enhetschef vid länsservice.

– Jag har jobbat tre år i regionen och vet att jag har kortare anställningstid än många andra. Men jag trivs jättebra och vill jättegärna vara kvar på arbetsplatsen, även om det inte är den tjänst jag fick en gång i tiden. Jag är öppen för alla tänkbara tjänster.

Pandemin har fungerat som en bra distraktion för ovissheten inför framtiden, berättar hon. 

– Stämningen på jobbet har trots allt varit bra. Vi har haft corona att tänka på. Men det är klart det har varit jobbigt att inte ha all information och veta hur framtiden kommer bli. Det har ibland varit svårt att sova, för det är klart jag är orolig för min försörjning. Men livet måste gå vidare och vi försöker jobba på som vanligt.