• Veronica Holmstedt är enhetschef på det boende som var först i landet med att erbjudas vaccin mot covid -19.

Coronaviruset

Äldreboende i Mjölby först ut att få vaccin

8 februari 2021

Kunderna på Bokens vårdboende i Mjölby var de första i landet att erbjudas vaccin mot covid -19. Nu har den stora oron bland medarbetarna släppt, och enhetschefen Veronica Holmstedt kan äntligen börja utöva ett nära ledarskap.

Varför fick ni vaccin först?

– Kommunen har en nära samverkan med regionen som ger oss snabbhet och flexibilitet. Det har nått fram till regeringskansliet som ställde frågan, via vår medicinskt ansvariga sjuksköterska och högre chefer, om vi kunde tänka oss att vara först ut att vaccinera och ställa upp på intervjuer från media, statsministern och socialministern. Självklart antog vi det. På juldagen fick vi veta att det skulle bli så, så det var mycket att planera inför starten den 27 december för att allt skulle gå så säkert som möjligt.

Vad betyder det för ditt arbete att vaccinationerna har kommit igång?

– Jag tror att ett nära ledarskap är en förutsättning för ett bra ledarskap. Men eftersom jag började jobba här i mitten av november, så har det varit tufft att lära känna både personal och kunder på grund av de begränsningar som pandemin fört med sig. Nu kan jag snart ta igen det.

Hur påverkar det här dina medarbetare?

– Den stora oro som fanns har släppt, man kan andas nu. Det är en positiv stämning, en optimism och kämpaglöd om att vi kommer att klara det här. Många ser också fram emot att själva vaccinera sig. Nio av dem har redan fått vaccin tack vare de slattar som blev över vid vaccineringen av kunderna.

När får du och resten av dina medarbetare möjlig­heten?

– Vi kommer i tredje hand, efter kunderna i hemtjänsten. När det väl blir aktuellt hoppas vi kunna ge vaccinationerna på arbetsplatsen.