• Jonas Nordin och hans arbetsplats satsar på tillitsbaserat ledarskap.

Trender

Chefer utbildas i tillitsbaserat ledarskap

26 november 2021

Från total kontroll över medarbetarna till ett tillitsfullt ledarskap. Det är en resa som cheferna på regionala bolaget Västfastigheter gör just nu.

Färre kontroller och mindre byråkrati ska både få medarbetare att trivas mer och effektivisera chefers tillvaro. Det är tanken med tillitsbaserat ledarskap, som Västra Götalandsregionen har valt att satsa på.

– Detta är en tydlig inriktning i regionens budget och verksamhetsplan. Vi ska utveckla organisationskultur och tillämpa tillitsbaserad styrning och skapa delaktighet hos medarbetarna. Där har chefer en viktig roll, säger Charlotta Moberger Johansson, HR-chef på Västfastigheter, Västra götalandsregionens fastighetsförvaltning.

Alt-text Bildtext: Charlotta Moberger Johansson

Hon beskriver att det på Västfastigheter har funnits en kultur av att styra med detaljerade riktlinjer och rutiner. Den kulturen går inte ihop med de framtidsmål som arbetsplatsen har, bland annat att vara attraktiv för nya medarbetare.

Läs mer: Kolla in storhyllad bok om tillitsbaserat ledarskap

"Finns inget facit"

Den nya ledarskapskulturen ska i stället styra med övergripande mål och ge medarbetare regelbunden återkoppling. Alla anställda har därför genomgått utbildningar. Medan chefer har fått en om tillitsbaserat ledarskap har medarbetarna fått en i självledarskap.

– Det är en osäkerhet och en undran över vad tillit på en arbetsplats betyder. Men det finns inget facit, utan några framgångsfaktorer, där mycket dialog är en av dessa, säger Charlotta Moberger Johansson.

Än så länge har hälften av de 45 cheferna genomgått utbildningen. En som har gjort det och känner igen osäkerheten är fastighetschefen Jonas Nordin.

– Jag har stött på begreppet tillitsbaserat ledarskap mer och mer de senaste åren, men upplevelsen hos mig har varit att begreppet tillit lätt blir abstrakt och därmed svårt att omsätta i praktiken.

Gemensam bild av tillitsbaserat ledarskap

De två utbildningsdagarna som har varit viktiga för diskussioner, tycker han.

– Jag har kunnat prata med kolleger och sätta gemensamma ord på vad tillitsbaserat ledarskap innebär för oss som organisation, plocka ner begreppet till vardagen och bli konkreta. Jag tror att vi som har gått utbildningen nu känner att man kan blotta sig mer kring att det här är en lärandeprocess för alla inblandade.

Han har också blivit mer medveten om sitt eget ledarskap efter utbildningen och kommit på sig själv med att falla tillbaka till en mer traditionell form av ledarskap.

– Som till exempel nyligen i ett projekt där vi har en väldigt tydlig och tajt deadline. Jag var snubblande nära att föreslå att vi skulle ha ett möte innan deadline för att gå genom allt, lite av vana. Men jag kom på mig själv och insåg att ett sådant agerande knappast vore att leda med tillit. Projektgruppen har det de behöver för att lösa det här.

"Chefer inte så oumbärliga som vi vill framställa oss"

Han ser att chefers tillitsbaserade ledarskap går hand i hand med medarbetares självledarskap.

– Vi chefer har ett ansvar i att sätta tydliga strukturer och sluta skapa onödiga former av uppföljningar, men för att det ska funka måste medarbetare ta aktivt ansvar, vara självledande och flagga när problem uppstår.

För Jonas Nordin har pandemin också förtydligat att en annan typ av ledarroll krävs i framtiden. 

– Om det är något pandemin har lärt oss så är det att vi chefer inte är så oumbärliga som vi själva ibland vill framställa oss. Distansarbetet har även inneburit att vi som chefer har behövt vara mer servande och stöttande för medarbetarna snarare än styrande och ledande. Det tycker jag är en sund utveckling och helt i enlighet med ökad tillit.

Läs mer om tillitsbaserat ledarskap