• Vill man ha bra kvalitet i omsorgen så måste arbetsgivaren först och främst ge cheferna rätt förutsättningar att kunna jobba med strukturen, anser prisade Ann-Christin Eriksson. “Jag har fått förutsättningarna, fler chefer borde få det”.

Ledarskap

Prisad chef har nyckeln till framgång

10 maj 2021

Ett aktivt uppföljningsarbete och tydliga mål. För bland annat de sakerna har enhetschefen Ann-Christin Eriksson utnämnts till Årets ledare inom demensvården.

Det är föreningen Gott ledarskap i demensvården som delar ut priset. I år gick det alltså till Ann-Christin Eriksson, enhetschef på Strandgårdens äldre- och demensboende i Orust kommun.

Det känns jättekul. Vi strävar efter bästa kvalitet och en meningsfull vardag för våra hyresgäster. Uppföljningsarbete är nyckeln till framgång, något vi jobbar aktivt med, säger Ann-Christin Eriksson.

Rättssäkert och tryggt

Hon har infört en arbetsplan som varje hyresgäst skapar tillsammans med en kontaktperson ur personalen kring vad, när och hur hyresgästen vill ha hjälp. Minst var fjärde vecka följer kontaktpersonen upp arbetsplanen, som kallas Struktur 24.

Det är ett personcentrerat verktyg som gör det rättssäkert för hyresgästerna och tryggt för medarbetarna.

Ann-Christin Eriksson har också skapat en ny yrkesroll för undersköterskor, med titeltillägget samordningsansvarig, som fyra medarbetare har fått. De fördelar och leder det dagliga arbetet och ser till att deras kolleger följer upp Struktur 24. De jobbar också med avvikelsehantering, handledning, dokumentation och är med på veckomöten med sjuksköterska.

"Inte alltid halleluja"

 Vi har sett i utvärderingen att samordningsansvariga undersköterskor skapar trygghet för övriga medarbetare. Och de fungerar som min förlängda arm.

I motiveringen till utmärkelsen står att du är bra på att motivera medarbetarna att jobba för bästa möjliga kvalitet. Hur gör du?

 Det är inte alltid halleluja när jag kommer med nya idéer. Men jag brukar säga att jag inte kommer med förändringar för att ställa till det, utan för att göra det bättre för hyresgästerna. Jag vill att medarbetarna ska förstå syfte och mål till varför vi gör vissa saker. De har förstått varför vi har infört Struktur 24. Det var också självklart att lönen för samordningstjänsterna skulle höjas ordentligt. Så det kan finns en morot i att söka sådana tjänster i kommunen.

Önskar träffa filosof

Årets ledare inom demensvården får 50 000 kronor som ska användas till personlig utveckling. Hur ska du använda dem?

 Jag är jätteintresserad av ledarskapsfrågor. Jag vill också fördjupa mig i den så kallade tysta kunskapen som finns inom framför allt vård- och omsorgsarbete. Jag lyssnade på en föreläsning på UR via SVT play med filosofen Jonna Bornemark, som pratade om det. Henne måste jag få träffa.

Läs mer: Förra årets vinnare