• Rebecka Edgren Aldén har skrivit boken Deadline.

Kultur

Ny roman om arbetsplatsen från helvetet

18 september 2020

Diana Gray är ingen trevlig chef. Manipulativ och elak. Tack och lov är hon fiktiv, i Rebecka Edgren Aldéns nya spänningsroman Deadline.

– Diana Gray är chefredaktör på en modetidning, men är mer upptagen av att bygga sitt eget varumärke i sociala kanaler än att göra en bra tidning, och hon drar sig inte för att krossa folk på vägen, berättar Rebecka Edgren Aldén.

I skuggan av chefredaktören finns mellanchefen Anna, som tvingas brottas med dubbla lojaliteter, klämd mellan sin chef och sina medarbetare.

Rebecka Edgren Aldéns nya bok beskrivs som "en spänningsroman om arbetsplatsen från helvetet".

Har du träffat verklighetens Diana Gray?

– Inte fullt ut, men jag har sett vissa drag hos flera olika personer och skruvat till dem i boken.

Rebecka Edgren Aldén har själv tidigare varit chef på Bonnier tidskrifter och är, sedan nästan 20 år, även ledare för två tävlingsgrupper i truppgymnastik.

Hur är din egen ledarstil?

– Min filosofi är att man inte kan vara kreativ om man inte känner sig trygg. Så jag försöker vara tydlig och rak. Medarbetare – och gymnaster – ska kunna lita på att jag säger till om något inte fungerar. Det är min plikt, även om det kan vara jobbigt. Något jag har utvecklat är att låta andra känna sig behövda, och inte göra allt själv.

Finns det något du har lärt dig som gympaledare som du skulle vilja förmedla till chefer i arbetslivet?

– Det är jätteviktigt att ha mål och visioner som alla är med på. Och när man är ledare för barn måste man vara supertydlig och inte snacka runt saker. Så det jag har tagit med mig därifrån är att upprepa budskap på olika sätt, till exempel genom att visa, prata, rita eller skriva, för att få med alla. Det sägs ju att ett budskap behöver sägas sju gånger innan det går in.