• I somras hade Björknäsgården zoo med höns som var mycket uppskattat. "Nästa sommar ska vi utöka med fler djur", säger Hanna Malmström.

Utveckling

Utmaning starta privat äldreboende i Boden

18 november 2020

Det fanns en del motstånd när Björknäsgården Norlandia Care öppnade med 126 platser. Nu när det har gått ett år konstaterar verksamhetschefen Hanna Malmström att det har gått bra för Bodens första och hittills enda privata äldreboende.

– Vi har just fått resultatet av brukarundersökningen från Socialstyrelsen. Vi hamnade på delad första plats bland alla äldreboenden i kommunen.

Men det var en resa innan ni kom igång. Berätta!

– Det finns en skepsis i samhället till privata lösningar i socialtjänsten, framför allt när det gäller äldreboenden. Så i samband med socialnämndens beslut om upphandling var det en hel del diskussioner. Fast när jag kom in i bilden var avtalet redan skrivet och nu har majoriteten av dem som kommer i kontakt med oss en positiv inställning.

Vilka utmaningar har ni haft, förutom motståndet mot privatiseringen?

– Egentligen har hela alltet varit en utmaning – att få ihop arbetslagen och all personal och att ta emot många gamla på kort tid. Redan i januari hade vi 95 procents beläggning. Utan mitt fantastiska team här på Björknäsgården hade det inte fungerat.

Nu kallar er Norrbottens modernaste äldreboende. Varför då?

– Lokalerna är nybyggda och vi är mycket digitala med wifi för de boende och applikationssystem för personalen. Vi har samverkansytor som inte hör till det vanliga äldreboendet – utegym, bastu, solrum, lounge med mera. Och ett sommarzoo med höns som var mycket uppskattat. Nästa sommar ska vi utöka med fler djur.