• Gisela Bäcklander

Ledarskap

Tips: Så inspirerar du till självledarskap

18 november 2020

Räkna med att det tar mer kraft och tid i anspråk till en början. Men på sikt kan självledarskap leda till att du som chef frikopplas från flaskhals-rollen och kan ägna dig mer åt strategiska frågor.

Det krävs en rad insatser för att självledarskap ska bli framgångsrikt – som tydlighet, både vad gäller arbetsbeskrivningar och förväntningar, och regelbunden feedback.

Det menar Gisela Bäcklander, arbetslivs- och organisationsforskare, som nyligen gjort en doktorsavhandling om självledarskap på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Ett vanligt missförstånd är att chefen kan ta ett stort steg tillbaka och vänta på att självledarskapet ska lösa sig av sig självt. Det gör det inte.

– Forskning visar att en av de skadligaste ledarskapsmodellerna är när chefen är för frånvarande och för passiv. Med självledarskap ligger ett stort ansvar på chefen att göra arbetsrollen tydligare, tydliggöra arbetsplatsens vision och uppmuntra transparens i beslutsprocesser.

En annan fallgrop är att införa självledarskap som en ursäkt för att inte ta tag i olika organisatoriska problem.

– Finns problem med stress och att medarbetare har för mycket att göra så löses inte det med självledarskap.

Självledarskapet bygger en hel del på att det finns utrymme att göra misstag – och att det är okej att säga nej till arbetsuppgifter.

– Folk är väldigt olika i sin förmåga att säga nej. Utgå därför inte från att en medarbetare kommer att berätta om hen har för mycket att göra. Det är du som chef som måste säkerställa att de vågar säga till när det blir för mycket.