Ni ska inte betala med er hälsa

18 november 2020

Chefer inom äldreomsorgen och sjukvården befann sig i en extrem situation under pandemins första månader. Nu ser vi en ökning av antalet chefer som känner obehag av att gå till jobbet.

Det är en oroande utveckling och därför måste landets kommun- och regionledningar vara vaksamma på chefernas mående och se till att erbjuda stöd och avlastning.

Både kvinnor och män mår sämre

Årets jobbhälsoindex visar på en kraftig försämring när det gäller chefernas mående jämfört med ifjol. För kvinnliga chefer har andelen som känner ett obehag av att gå till jobbet minst någon gång i månaden ökat från 25 till nästan 35 procent och för manliga chefer från 20 till 30 procent.

Undersökningen genomfördes i våras, mitt under brinnande pandemi, så resultatet kan ­förklaras av den svåra situation som många chefer befann sig i. Men det behöver inte vara den enda orsaken. Vi vet att många kommuner och regioner har tvingats till tuffa ekonomiska besparingar under året och att chefer ibland fått klä skott för nedskärningar och ett tuffare arbetsklimat.

Skyddar medarbetarna

Jobbhälsoindex visar inte alls på samma negativa utveckling för chefernas medarbetare, vilket tyder på att cheferna trots svåra förutsättningar lyckats ge sin personal en dräglig arbetssituation.
Stor eloge till er chefer för det!

Men det finns en risk att chefernas egna mående har fått stå tillbaka. När smittspridningen ökar i många kommuner och regioner måste förutsättningarna för ledarskapet stärkas, annars är jag oroad för att vi kommer att se ökade ohälsotal. De ekonomiska läget har förbättrats genom regeringens välfärdssatsning och ger förutsättningar för chefssatsningar.

Lyssna på cheferna

Nu behöver lokala arbetsgivare på allvar lyssna på sina chefer och se över vilket stöd och avlastning de behöver.

Ledarskapet måste bli hållbart, chefer ska inte betala med sin hälsa.