Trender

"Flippa" mötet och fatta bättre beslut

2 september 2021

Att vända mötet upp och ned, det vill säga att flippa det, och börja med diskussioner och tankar istället för information från chefen/mötesledaren, är en trend på stark frammarsch. Det hävdar Pär Lager, föreläsare och författare.

Flippade möten, det vill säga bakvända möten, är en trend som kan komma att växa sig ännu starkare nu i corona-tider. Ett flippat möte innebär att man vänder upp och ner på hur det brukar se ut när det är dags för möte: chefen pratar och visar några powerpoint-bilder, och sedan får medarbetarna reagera på det som sagts. På ett flippat möte går man i stället rakt på det som är poängen med att ha ett möte: diskussionerna och reflektionerna. Inför mötet har chefen, eller vem det nu är som håller i mötet, skickat ut ett underlag i form av en enkel film där hen exempelvis drar powerpoint-presentationen. Alla deltagare ska ha sett filmen innan så att tiden helt kan ägnas åt att utbyta idéer och tankar.

Pär Lager, föreläsare och författare till boken Kommunikativt ledarskap i praktiken – en handbok för chefer, är en varm förespråkare för metoden.

– Nu under covid har vi lärt oss att ha on­line-möten. Att spela in en film och skicka till deltagarna är lika enkelt som att hålla ett sådant möte. Det är bara att boka in ett möte med sig själv, trycka in rec-knappen och börja prata. Man behöver inte ens ha en dator för att sedan kunna titta på filmen. Det räcker med en smart telefon, säger han.

Tanken är att det då finns tid att reflektera över informationen i filmen innan man som deltagare förväntas komma med in-put på det som presenteras. Och det är något som behövs i dag i takt med att världen blir allt mer komplex, anser Pär Lager.

– Den stora vinsten är att besluten blir bättre. De blir mer genomtänkta eftersom man får betänketid och kvaliteten höjs när fler släpps in för att delta i diskussionerna.

Om tio år tror Pär Lager att trenden med flippade möten kommer att vara stor.

– Jag ser en jättesnabb förändring. Många organisationer jobbar på det här sättet, även i offentlig sektor. Det ger så mycket och är så enkelt.