• 30 procent av socialcheferna har varit med om näthat, kränkningar och personangrepp. En del av påhoppen har kommit från sociala medier.

Arbetsmiljö

Var tredje chef utsatt för påhopp

9 september 2020

Tre av tio socialchefer har någon gång det senaste året upplevt näthat, kränkningar eller personangrepp i sitt jobb. Det visar Visions årliga socialchefsrapport.

Näthat, kränkningar eller personangrepp i exempelvis sociala medier och insändare är ingen ovanlig upplevelse för en socialchef i dag.

Visions årliga undersökning bland landets socialchefer visar att 30 procent av deltagarna upplevt detta någon gång under de senaste tolv månaderna.

En av sju, 14 procent, har personligen tagit emot muntliga eller skriftliga hot.

Alt-textJonas Karlsson. Foto: Stina Loman.

– Så här kan vi inte ha det. Det kan i förlängningen innebära att socialtjänsten på grund av rädsla avstår från att fatta beslut som den borde, vilket hotar rättssäkerheten för många utsatta grupper, säger Jonas Karlsson, Visions strateg för chefs- och ledarskapsfrågor.

Han vill att frågan får mer utrymme på arbetsplatserna.

– Det är arbetsgivarens ansvar att försäkra sig om att medarbetarna känner sig trygga i sitt arbete. Jag hoppas också att våra förtroendevalda kan ta stöd av rapportens resultat för att lyfta frågan i samband med arbetsplatsmöten. Det är ju inte bara socialcheferna som är utsatta, det gäller också för mer verksamhetsnära chefer och handläggare.

Sökte inte stöd hos arbetsgivaren

33 procent av socialcheferna som varit med om kränkningar sökte inte stöd hos arbetsgivaren. I djupintervjuer och i en fokusgrupp förklarar några av deltagarna varför: ”Man kanske är rädd att betraktas som svag” och ”…jobbar man med det här yrket får man tåla lite”.

Visions undersökning, som genomförs av Novus, bygger på 159 webbintervjuer.

Resultatet visar även att 77 procent av socialcheferna är ganska eller mycket nöjda med samspelet med kommunpolitikerna och att 94 procent trivs med sitt arbete.