Ledarskap

Tips: Ny litteratur för chefer

7 september 2020

Höst och dags för nystart. Vi har recenserat fyra nya böcker i ledarskapshyllan.

Facilitera!
Anna Gullstrand
Liber

Vad betyder ens facilitera? Bokens titel lockar inte precis till läsning.
Men om du ändå öppnar boken så hittar du desto mer begripliga tips på hur du som facilitator(!) kan leda en grupp mot ett mål. Verktyget är workshops, och författaren går pedagogiskt och konkret igenom hur du skapar engagemang, en trygg miljö och leder samtal.
Boken är även full med övningar. Dessutom förklarar författaren vad facilitering är och varför det fungerar.

Nudging i praktiken
I. Lemoine/K. Lindström/L. Lindström/S. Salzer
Natur & Kultur

… och vad betyder ens nudging? Okej, du som har hängt med i svängarna på senare tid vet att det på ett ungefär betyder att få andra att ändra ett beteende – ofta utan att de vet om det själva – som ska gynna samhället, gruppen, ekonomin, hälsan eller vad du nu vill. Boken är ganska tunn och skriven med lätt hand. Den är psykologiskt intressant med alla sina exempel och lärorik med alla sina övningsuppgifter.

Bygga ­ledarskap
Bengt Savén
Natur & Kultur

Den säger sig vara en handbok, men boken är tung nästan som en bibel. Men så går den också både brett och djupt i ledarskapets olika delar.
Syftet är att göra läsaren till en ledare som medarbetarna vill följa och inte bara en chef som de måste följa. Och det kan man nog bli om man tar sig tiden att läsa. Men tid är ofta en bristvara för chefer, så mittendelen som innehåller fördjupningar, går att hoppa över, enligt författaren själv.

Ut ur boxen
Love Lönnroth
Sanoma utbildning

I takt med att omvärlden förändras så måste organisationer också tänka nytt. Författaren skriver: ”En människa kan göra stor skillnad, många samlade i en organisation kan göra gigantisk skillnad”. Boken har undertiteln Förändringsledning på riktigt, och ger nycklar till chefer som vill öka sin förmåga att leda förändring, genom tillit, lust och engagemang hos medarbetarna. De bygger på forskning, författarens egna erfarenheter och fallstudier.

Läs även: