• Åsa Rasmussens favoritväder på fritiden är sol och runt 20 grader. Men som meteorolog föredrar hon mer ”spännande” väder.

Kändischefen

Leder i med- och motvind

8 februari 2021

Hon tjatade till sig ledarskapsutbildningen. Men förvaltade den väl. För strax därpå fick meteorologen Åsa Rasmussen sitt första jobb som chef.

Vilket var ditt första jobb som chef?

– Det jag har nu, på SVT:s väderredaktion. Jag började som meteorolog här 2002, och är även chef sedan tre år.

Hur fick du chefstjänsten?

– Jag hade länge varit Naturvetarförbundets fackliga representant på arbetsplatsen, och blev bland annat därför allt mer intresserad av grupper och hur de funkar. Och när facket erbjöd ledarskapsutbildning för ordföranden så sökte jag, trots att jag inte var ordförande. Men genom en tjatningskampanj från min sida så lyckades jag få gå. Mitt fackliga arbete hade dessutom gett mig en bra bild av hela företaget, så när min företrädare gick i pension, så tyckte väl arbetsgivaren att jag var lämplig.

Du blev chef över dina kolleger. Hur var det?

– Både och. Första året var det kämpigt med rollen, eftersom jag fortfarande även presenterar vädret, så jag har en fot i varje. Det var också en ganska märklig situation att plötsligt prata lön på ett helt annat sätt än vi hade gjort som kolleger. Och numera vet jag ibland lite mer än medarbetarna om vissa saker när vi sitter och pratar på fikat, men då försöker jag lite snyg

gt byta ämne. I övrigt känner vi varandra väl och har stor tillit till varandra, så det går bra, det är en härlig grupp.

Vad är svårast med att vara chef?

– Information är svårt. När man tror att alla har förstått, så är det sällan så, och då kanske någon gör fel efter exempelvis en förändring. Men vetskapen om att information tolkas olika av alla gör det lättare att inte bli irriterad om det blir fel, utan då tar jag upp det på ett vänligt sätt.

Har du några ledarskapstips?

– Ta stöd av andra chefer. Anpassa scheman – om du som vi jobbar skift – efter medarbetarnas önskemål. Och fråga medarbetarna om de vill hjälpa till att tänka i utvecklingsarbetet – ett par hjärnor är mycket bättre än en.