• Kristina Henriksson trivs fantastiskt bra med sitt jobb, men skulle gärna se att kommunen fortsätter sin lönesatsning, om inte i år så i alla fall kommande.

Lön och villkor

Extra tusenlappar ­efter kartläggning

9 september 2020

Självklart ska lönerna vara jämställda, tycker politikerna i Kalix kommun. Det har gett chefer inom socialförvaltningen ett rejält lönelyft.

Den obligatoriska lönekartläggning som kommunen gjorde 2018 visade på stora och oskäliga löneskillnader mellan manliga och kvinnliga enhetschefer. I snitt skiljde det så mycket som 4 000 kronor.

– Vi tog då ett beslut om att jämställa lönerna under 2019, säger Katarina Burman (V), ordförande i socialnämnden.

Det betydde en satsning på enhetscheferna inom socialförvaltningen, där de flesta är kvinnor. Manliga enhetschefer är i majoritet i både samhällsbyggnads- samt fritids- och kulturförvaltningen.

– Nu är kvinnorna i stort sett ikapp männen gällande lön. Det har varit en populär satsning, och den kom inte en dag för tidigt, säger Katarina Burman.

Lönelyft på 4 000 kronor

Kristina Henriksson, enhetschef på ett äldreboende i kommunen, bekräftar:

– Det var ett jättebra beslut. Jag fick ett lönelyft på mer än 4 000 kronor. Det har jag aldrig upplevt förut och kommer nog aldrig att uppleva igen.

Ändå är Kristina Henriksson inte nöjd med sin lön.

– Nog skulle jag vilja ligga upp emot 45 000, och skulle nog inte tacka nej om det kom ett tillfälle att byta arbetsgivare som erbjöd högre lön, säger hon.

Någon ytterligare lönesatsning i Kalix lär i alla fall inte bli aktuell i årets försenade lönerevision, konstaterar Katarina Burman.

– Vi har en tajt ekonomisk situation. Men målet är åtminstone en jämställd lönerevision, säger hon.

När det gäller just jämställdhet jobbar kommunen på flera plan. Bland annat ser man över antalet medarbetare per chef, där enhetschefer inom socialförvaltningen har mellan 30 och 50 medarbetare, medan det finns enhetschefer som har cirka åtta i förvaltningar där de flesta chefer är män.

– Vi har en checklista för jämställda beslut. Det betyder att en jämställdhetsanalys ska göras inför varje beslut, så att kvinnor och män får lika gott ut av det. Annars hamnar förslagen i papperskorgen, säger Katarina Burman.