• Christine Gustafsson, kvalitets- och utvecklingschef i Eskilstuna kommun, demonstrerar läkemedelsroboten.

Digitalisering

Banar väg för digital välfärd

2 november 2020

Eskilstuna, Borås och Lunds kommuner har kommit långt med ny teknik inom äldreomsorgen. De är tre av tio modellkommuner som ska stötta andra kommuner i digitaliseringsarbetet.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har utsett tio kommuner till digitala modellkommuner. Tanken är att de, tillsammans med SKR, ska inspirera andra kommuner med sin kunskap om välfärdsteknik. Varje kommun får 1,5 miljoner kronor för att utveckla arbetet som sträcker sig över tre år.

Eskilstuna kommun jobbar mycket tillsammans med Mälardalens högskola och med näringslivet.

– Det förekommer ju mycket forskning inom välfärdsteknik men det går inte så fort att implementera den ute i verksamheten, konstaterar Christine Gustafsson, kvalitets- och utvecklingschef.

Hon ger några konkreta exempel på vad man genomfört inom äldreomsorgen i Eskilstuna. Det kan till exempel handla om robotar som hjälper brukarna att ha koll på sina läkemedel. Eller en ”rotobed” som hjälper dem som behöver att komma i och ur sängen.

– Vi jobbar också med applikationer. En spännande app är norsk och fungerar ungefär som uberappen och involverar frivilligsektorn. Där kan du anmäla att du önskar transporthjälp från hemmet till hårfrisörskan, då kan en tillgänglig person, som är godkänd som frivilligarbetare, åta sig uppdraget.

Även Borås kommun ligger långt framme.

– Vårt fokus är på hälsofrämjande åtgärder. Vi vet att vi kommer att få svårt att rekrytera personal. Därför satsar vi på utveckling för att räcka till i framtidens äldreomsorg, säger Lena Dahlberg, verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik i Borås.

Här erbjuds alla som är 75 år och äldre digitalt stöd i hemmet.

– Våra politiker har beslutat att det ska finnas surfplattor att låna ut till seniorer som bor hemma. Vi behöver kunna möta våra äldre på olika arenor. Vi erbjuder också hjälp för de äldre som vill bli mer digitala men inte har kunskapen.

Enligt Lena Dahlberg så består digitaliseringsarbetet av 70 procent förändringsarbete och 30 procent av införande av ny teknik.

I Lund infördes redan 2010 digitala lås inom hemtjänsten. Sedan 2015 finns ett politiskt inriktningsbeslut om att satsa på välfärdsteknik både internt och utåt mot brukare.

– Vi vill testa idéer och få inspiration och kunskap. Samarbete skyndar på utvecklingen, säger Sandra West, utvecklingsledare i vård- och omsorgsförvaltningen.

Inom varje verksamhetsområde utses en digiutvecklare, en medarbetare vars uppdrag är att driva digitaliseringsprojekt.

– Vi utgår från behov i verksamheten. Digiutvecklaren projektleder tester tillsammans chefer och personal. Fungerar idén så inför vi den på bredden.

Ett exempel är automatiserade biståndsbeslut för trygghetslarm. I Lund kan också brukarna själva handla på nätet och få maten levererad hem i stället för att hemtjänstpersonalen går och handlar.

Ett projekt med robotdammsugare är också på gång inom hemtjänsten. Där är tanken att hemtjänstpersonalen ska kunna umgås med brukaren under tiden dammsugaren kör runt.

– Men det är viktigt att påpeka att vi inte påtvingar någon brukare ett digitalt alternativ om man inte vill, säger Sandra West.

De 10 modellkommunerna

Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Lund, Skellefteå, Uddevalla, Övertorneå.