Kultur

Vårens litteratur för ledare

6 maj 2020

Vi tipsar om fyra böcker för ledare som är aktuella under våren. Bland annat Louise Bringselius, tidigare forskningsledare i Tillitsdelegationer, senaste bok om vägar till en god kultur.

Utmanande samtal – handbok för chefer
Jakob Carlander
Gothia fortbildning

Att ta svåra samtal ingår i chefsjobbet.  Men hur kan du hantera med­arbetares aggressivitet? Och hur gör du när medarbetare skyller allt på dig? Författaren, som är psykoterapeut, visar på typexempel på svåra situationer och ger konkreta råd för komplicerade samtal. Det bästa är de olika verktygen han tipsar om, med en kort sammanfattning efter varje. Boken riktar sig till chefer i vård, omsorg, skola och socialtjänst.

Vägar till en god kultur
Louise Bringselius
Komlitt

En god kultur på jobbet leder till goda resultat. Men hur når man en god kultur? Den tidigare forskningsledaren för den statliga utredningen Tillitsdelegationen, Louise Bringselius, argumenterar för – just det – tillitsbaserat arbete. Ett budskap är vikten av att chefer agerar som etiska förebilder. Här finns forskningsrön, exempel och övningar samt tydliga tabeller och förklaringsmodeller. Boken riktar sig framför allt till offentlig sektor.

Allt ljus på teamet
M. Sandahl/M. Wihlborg/C. Jacobsson/M. Åkerlund
Natur & Kultur

Det är inte bara individer som kan utvecklas, utan hela arbetslag eller team. Men insatserna ser då annorlunda ut. Boken utgår från forskaren Susan Wheelans modell om fyra stadier i grupputveckling: tillhörighet och trygghet, opposition och konflikt, tillit och struktur samt arbete och produktivitet. I boken finns också exempel och verktyg. De som lyckas får både effektivare och mer högpresterande team.

Maxa modet
Karin Zingmark
Liber

Att våga misslyckas sägs vara ett recept för att lyckas. Till exempel med ett förändringsarbete i organisationen. Men då måste det finnas en kultur där medarbetare vågar ta risker, kan säga vad de tycker och får vara sig själva. Författaren visar hur du som ledare kan kommunicera på ett sätt som ingjuter mod i dina medarbetare och får dem att känna sig trygga. Då blir det i sin tur lättare att få med dem på tåget till ett lyckat förändringsarbete.