• Olli Joenväärä är kommunchef i Dorotea som kämpar med höga sjuktal.

Arbetsmiljö

Nytt HR-stöd ska sänka sjuktalen

2 juni 2020

Fler händer behövs ute i kommunens verksamheter. Då tillsätter Dorotea en ny administrativ tjänst, en HR-strateg. Det kommer att betala sig, lovar kommunchefen.

Dorotea kommun har sedan 2017 kämpat mot dålig arbetsmiljö och ett av Sveriges högsta sjuktal. Målet är att under 2020 sänka andelen sjuka till sex procent och därmed få en av Västerbottens lägsta siffror.

När kommunen via Omställningsfonden fick ett bidrag på 200 000 kronor betydde det en chans till förbättring. Pengarna ska nu användas för att delfinansiera en HR-strategtjänst. Tanken är att tjänsten ska finansiera sig själv genom att färre kommer att bli sjuka av dålig arbetsmiljö.

– Får vi ner sjuktalen med 1,5 procent så har vi finansierat tjänsten, säger kommunchefen Olli Joenväärä.

HR-strategen, som tillträder i maj, kommer att ha ett övergripande ansvar för rehabilitering och att stötta chefer i arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor.

Det innebär också att chefer kan vara mer närvarande, vilket kommer att leda till bättre trivsel, enligt Olli Joenväärä.

– Det finns ett tydligt samband mellan chefers förutsättningar att leda arbetet och medarbetares trivsel. Och mår medarbetare bättre är det färre som blir sjuka, säger han.

Kommunen har identifierat att det är anställda inom vård- och stödverksamheten där sjuktalen har varit högst. Därför kommer resurser att riktas till den verksamheten.

– I en liten kommun är det kontroversiellt att anställa en administrativ funktion när man i stället kan anställa fler som jobbar i verksamheterna. Men jag menar att det här kommer ge större utväxling, säger Olli Joenväärä.