• Therese Svanström.

Fackligt

TCO-basen: Viktigaste frågan just nu

3 februari 2020

Hallå där Therese Svanström, sedan i december ny ordförande i Tjänstemännens centralorganisation, TCO, där Vision och tolv andra fackförbund är medlemmar.

Vilken fråga är viktigast för dig?

– De förändringar som sker i och med digitaliseringen. Utbildning, kompetensutveckling och omställning är nödvändigt för att klara förändringarna. Om det börjar svikta och bli oroligt i arbetslivet kommer det att bli tufft för samhället i stort. Därför har TCO långsiktigt en viktig roll i att skapa trygghet och tillit till möjligheterna.

Du har högsta politiska posten inom TCO nu. Har du någon tidigare erfarenhet av för­troendeuppdrag?

– Jag har varit kongressvald i S-studenterna, i och för sig för hundra år sedan. Men de senaste 20 åren har jag haft tjänster där jag varit ytterst ansvarig mot de organisationer jag varit anställd i. Så jag har länge haft ena benet i förtroendemannaledet. Men det här är en ny och annorlunda roll, och jag längtar efter påverkansarbetet.

Du har tidigare arbetat på Vision. Även arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och tidigare socialförsäkrings­ministern, Annika Strandhäll, har bakgrund i förbundet. Är det en plantskola?

– Det får du fråga någon annan. Jag är vald utifrån min kompetens. Men jag är glad att jag har kunskap om Visions medlemsgrupper, och även Unionens, där jag jobbat senast. Jag har dessutom själv jobbat inom staten, så jag har erfarenhet från alla sektorer.