• Socialtjänstens verksamhet har inte kompenserats för faktiska kostnader på flera år, enligt omsorgschefen Alex Hirschi.

Utveckling

Risk för chefsflykt när kommunens budget krymper

3 februari 2020

Nedskärningarna blir allt vanligare i välfärden i takt med att befolkningen blir äldre. Många chefsmedlemmar i Vision måste dra ned på sin verksamhet, trots att regeringen skjuter till pengar.

Regeringen kom nyligen med beskedet att vårbudgeten kommer innehålla fem miljarder extra till välfärden i år.

Även om det är en välkommen satsning kommer den inte att räcka i alla kommuner och regioner eftersom förutsättningarna är så olika, enligt Annika Wallenskog, chefekonom på Sveriges Kommuner och Regioner.

I en undersökning som Tidningen Vision gjorde före regeringens besked svarade sex av tio chefsmedlemmar i Vision att de måste effektivisera eller dra ned på sin verksamhet i år.

Hälften tvingades spara och effektivisera redan 2019.

Läs mer: Tidningen Visions undersökning om nedskärningarna

"Vi måsta dra ner på bemanningen"

En av de chefer som sparar är Alex Hirschi, områdeschef inom individ- och familjeomsorgen i stadsdelen Lundby i Göteborg. Han har lednings- och utvecklingsansvar över fem enhetschefer som i sin tur leder elva enheter.

– Alla förvaltningars budgetram har minskats med 1,5 procent. Vi måste dra ner på bemanningen, på utbildning, handledning och planeringsdagar. Vi försöker minimera påverkan på brukarna men kan inte ge lika mycket service och förebyggande insatser som tidigare, säger han.

Funderar på att säga upp sig

Nedskärningarna leder till ökad arbetsbelastning och stress. Tre av tio chefer i Tidningen Visions undersökning funderar eller har funderat på att säga upp sig till följd av den knappare ekonomin. Alex Hirschi blir stressad men är inte så bekymrad för egen del.

Han är mer orolig för klienter och brukare. De bollas nu mellan olika huvudmän som måste tänka på sin egen budget och inte har utrymme för att samverka.

Det är inte bara chefer som funderar på att säga upp sig. Han ser en risk att medarbetar slutar om resurserna minskar.

– Vi har redan de problemen inom funktionsstödsområdet. Det är svårt att rekrytera till boenden med dygnet-runt-verksamheter, säger Alex Hirschi.