• Att leda i kris.

Kultur

Så leder du i kris

3 februari 2020

Krishantering. I juni 2018 spred sig en stor brand i Västmanland och satte kommunernas krisberedskap på prov. En kris är inte alltid så dramatisk men ska alltid hanteras.

Det bästa med boken:
En otroligt pedagogiskt lärobok i krishantering som bör läsas av alla som har en ledande roll. Risken att drabbas av kriser, stora eller små, ökar varje dag i vårt högteknologiska samhälle. Det gäller att kunna identifiera vad som är en kris och sedan vara beredd på hur olika människor reagerar i ett krisläge.

Bästa rådet:
Här finns förstås den obligatoriska intervjun med Lottie Knutsson, som var chef på Fritidsresor när tsunamin drabbade Thailand. Vi får också möta Pär Carlsson chef inom polisen i Stockholm vid tiden för terrordådet på Drottninggatan. Alla intervjuade har ett par egenskaper gemensamt: Empati och förmåga att fatta beslut i en pressad situation. Målet ska vara att fatta okej beslut, inte att lösa hela krisen.

Bästa citatet:
”Ibland kan du behöva påminna, och ibland även tvinga, dina medarbetare att tillgodose de mest grundläggande behoven som mat, sömn och vila under en kris”.

Bästa lärdomen:
En kris med fara för liv och lem är en sak, en förtroendekris är en annan. Sättet att krishantera skiljer sig inte så mycket åt men du måste vara förberedd och öva regelbundet på krishantering. Här finns övningar för att ha en beredskap: före, under och efter krisen.

Glöm inte!
Som ledare och människa blir du naturligtvis själv pressad av kriser. Ge dig själv förutsättningar att leda genom att omge dig av medarbetare, kolleger du litar på, se till att du får mat och sömn och klarar av att fatta beslut.