Kultur

Tips: Färska böcker för ledare

3 februari 2020

Ett mänskligare arbetsliv, Leda för kvalitet, The fearless organization och Empatiministeriet. Här är fyra nya böcker i ledarskapshyllan.

Ett ­mänskligare arbetsliv
Louise Bringselius (Komlitt)

Hur går man från rigorös kontroll och detaljstyrning i arbetslivet till frihet under ansvar? Hur skapar man digitala lösningar som utgår från medarbetarnas önskemål och arbetssätt? Louise Bringselius, docent i organisation och ledning vid Lunds universitet, har samlat 22 krönikor på temat människa, arbetsliv och samhälle. Texterna är lättlästa och nyfikna och borde passa utmärkt som underlag för en diskussion om framtidens arbetsliv.

Leda för ­kvalitet
M. Elg/­M. Petersson/C. Brofeldt (Komlitt)

Som chef har du i uppdrag att förbättra verksamheten. Lättare sagt än gjort. Här får du verktyg som hjälper dig att kvalitetsutveckla på ett systematiskt sätt i offentlig sektor. Till boken hör även en arbetsbok som du kan använda när du och dina medarbetare sparkar igång nästa utvecklingsprojekt. I den finns till exempel övningar där gruppen får räkna ut hur mycket tid som går åt till ”slöserier” och diskutera hur resurserna borde användas smartare.

The Fearless Organization
Amy C.Edmondson (Sanoma utbildning)

Att känna sig trygg på sin arbetsplats på ett psykologiskt plan är grundläggande för att våga dela med sig av sina tankar, idéer och farhågor. Och att kunna göra det kan betyda skillnaden mellan liv och död (om man jobbar på sjukhus) eller mellan misslyckande och succé (om man jobbar på ett företag). I boken förklaras varför det är så viktigt att på jobbet känna trygghet på ett psykologiskt plan och vad chefer kan göra för att skapa ett sådant klimat.

Empati­ministeriet
Maria Berghäll (Sanoma utbildning)

En underhållande och lättsam bok för den som vill bidra till en mer inkluderande och hållbar värld. Boken spänner över vitt skilda områden som personlig utveckling, sociala normer, värderingar, globalisering och digitalisering. Författaren, som är inspirationsföreläsare till vardags, delar med sig av tankar och idéer kring hur vi alla kan bidra till en bättre värld och samtidigt själva må bra. Ett antal kändisar intervjuas i egenskap av ”experter” kring de olika ämnena.