• Therese Göransson.

Utveckling

Ny metod sänkte sjuktal

3 februari 2020

Tre kommuner i Småland lyckades med en ny metod sänka sjukskrivningarna från 46 till 7 procent. Tidiga åtgärder och bättre stöd till cheferna är två av förklaringarna.

Problemen med höga sjuktal på grund av stressrelaterad ohälsa har ökat kraftigt under senare år. Framför allt bland kvinnor som jobbar inom vård, skola och omsorg. Hösten 2017 startade Försäkringskassan projektet 4 Ess (Smart Samverkan Småland Sydost).

Tre kommuner, Torsås, Vetlanda och Vimmerby, har deltagit i projektet. Tanken är att en anställd som är på väg in i en långtidssjukskrivning snabbt ska få ett bra och strukturerat stöd för att stoppa den negativa utvecklingen.

Kommunen har ett antal fasta tider på hälsocentralen där närmaste chef, HR, sjuksköterska och en representant för Försäkringskassan snabbt kan ha ett avstämningsmöte med en anställd som är eller riskerar bli sjukskriven.

Therese Göransson är områdeschef för tre hemtjänstgrupper i Torsås kommun. Hon har flera gånger använt sig av metoden och säger att antalet sjukskrivningar har minskat kraftigt.

– Jag tror det spelar stor roll att medarbetarna känner sig sedda, lyssnade på och förstådda på ett annat sätt än tidigare, säger hon.

Signaler på att en anställd kan vara på väg att bli långtidssjuk kan vara att man har mycket korttidsfrånvaro, visar tecken på att man inte trivs eller att man vill byta arbetsplats. Therese Göransson tar då ett samtal med medarbetaren och ber HR att boka in ett avstämningsmöte på hälsocentralen om det behövs.

–Det går väldigt mycket snabbare än tidigare att få till ett möte. Vissa medarbetare kan tycka att det är lite obehagligt att prata om sina problem med flera personer samtidigt men när vi förklarar hur det fungerar brukar det gå bra, säger Therese Göransson.

Under avstämningsmötet lägger deltagarna upp en åtgärdsplan för att medarbetaren ska kunna komma tillbaka i arbete. Det kan till exempel handla om kuratorsamtal, stödsamtal, läkarbesök eller möjligheter till omplacering.

Therese Göransson säger att metoden har tydliga fördelar för hela arbetsplatsen.

– Det är så klart bra för ekonomin när sjukskrivningarna minskar men jag har också fått en bättre kontakt med dem som riskerat att bli sjuka, vi har fått ett annat förtroende för varandra. Dessutom fungerar mina arbetsgrupper bättre, det är inte lika rörigt som tidigare. Det har blivit ett bättre arbetsklimat för alla, säger hon.