Arbetsmiljö

Allt fler chefer känner obehag inför jobbet

23 november 2020

Chefer i offentlig sektor känner allt oftare obehag inför att gå till jobbet och många känner sig inte lyssnade på. Det visar en ny undersökning.

Det är tufft att vara chef i offentlig sektor. Hela 43 procent känner obehag av att gå till jobbet flera gånger i veckan/månaden. Det visar undersökningen Jobbhälsoindex 2020, som totalt 9 500 personer svarat på.

Jonas Karlsson, chefsstrateg på Vision, kommenterar uppgifterna så här:

– Det är trist. Särskilt när vi vet vilket viktigt uppdrag det är att vara chef i välfärden. Det ska kännas roligt och stimulerande att vara chef.

Varför ser det ut så här?

– Trycket på cheferna inom välfärden var stort redan innan pandemin och har ökat ännu mer under det här året. Det saknas stödfunktioner och cheferna får själva för lite stöd av sin egen chef. Om de skulle få mer stöd skulle det göra att de kände sig mer involverade, säger han.

Undersökningen visar också att majoriteten av de offentligt anställda cheferna uppger att de är missnöjda, eller varken nöjda eller missnöjda, med sitt jobb som helhet. Jämfört med medarbetarna upplever cheferna också att deras åsikter respekteras i lägre utsträckning.

– Jag är imponerad av de verksamhetsnära cheferna. Att de trots en pressad situation lyckas hålla modet uppe hos sina medarbetare. Men det är bekymmersamt att chefernas erfarenheter inte används bättre uppåt i organisationerna. Den högre ledningen måste jobba mer med att dra nytta av deras kompetens. På sikt kan det här innebära att chefer väljer att kliva av och det får inte hända. Idag mer än någonsin behöver välfärden erfarna och kloka chefer.