• Allt fler jobbar på distans, vilket ställer nya krav på cheferna. Det konstaterar Jonas Karlsson, nationellt ansvarig för chef- och ledarskapsfrågor på Vision.

Coronaviruset

Distansarbetet hotar lagkänslan

26 november 2020

Medarbetarna gillar att arbeta hemifrån men upplever att teamkänslan blir lidande, visar en undersökning som Vision har gjort. Det ställer nya krav på ledarskapet.

– Som chef är det lätt att koppla upp sig mot en medarbetare i taget. Men det är viktigt att fortsätta samla hela arbetslaget och ha diskussioner om de gemensamma målen. Det finns gott om forskning som visar att trivseln och välmåendet ökar om vi arbetar tillsammans, säger Jonas Karlsson, nationellt ansvarig för chefs- och ledarskapsfrågor på Vision.

Över 5 000 medlemmar i kommuner, regioner, bolag och kyrkan har under oktober månad svarat på frågor om distansarbete, arbetsuppgifter och arbetsmiljö under pandemin. Fram träder bilden av ett arbetsliv som på kort tid har genomgått stora förändringar. Sex av tio medlemmar i Visions arbetade under perioden på distans i någon omfattning.

Nöjda överlag

Var fjärde medlem arbetade mer än halva arbetstiden utanför den ordinarie arbetsplatsen. För cheferna var motsvarande siffra 16 procent.

– Att vara en närvarande och stöttande chef behöver inte betyda att man är på plats. Även på distans går det att ha en nära relation med sina medarbetare. Det viktiga är hur man gör sig tillgänglig, säger Jonas Karlsson.

Överlag är de medlemmar som arbetar på distans nöjda med sin arbetssituation. Majoriteten känner sig motiverade, tycker att tekniken fungerar, är positiva till digitala möten och upplever att de jobbar effektivare än på arbetsplatsen.

Men allt går inte i rosenrött. En fjärdedel av distansarbetarna har problem kopplade till den ergonomiska arbetsmiljö, och nästan hälften upplever att ansvaret för arbetsmiljöarbetet har blivit otydligt.

Teamkänslan lidande

En majoritet, 57 procent, anser också att teamkänslan i arbetsgruppen har blivit lidande av distansarbetet. Här behöver cheferna stöd, konstaterar Jonas Karlsson:

– Jag skulle önska att arbetsgivarna tog fram tips på hur man kan jobba för att vidmakthålla gemenskapen i arbetslaget och känslan av att man gör saker tillsammans.

Så hur blir det i framtiden? En majoritet av dem som besvarat enkätundersökningen tror på mer distansarbete, färre resor i tjänsten och fler digitala möten.

– Framöver blir det viktigt för cheferna att sortera. När finns det anledning att ha fysiska möten och när passar det bättre att använda de digitala kanalerna? säger Jonas Karlsson.