• Först i slutet av året kan medlemmarna få sina nya löner.

Avtal

Chefer får vänta med ny lön

24 mars 2020

Chefer i kommuner och regioner som är medlemmar i Vision får vänta med nya löner. Nuvarande avtal förlängs till i höst på grund av coronaviruset.

Det centrala avtalet för Visions medlemmar i kommuner, regioner och kommunala företag går ut 31 mars. Men nu har Vision och Akademikerförbundet SSR enats med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona om att skjuta upp avtalsförhandlingarna om ett nytt avtal för sammanlagt 160 000 chefer och medarbetare till hösten, närmare bestämt till den 31 oktober.

– Det är inte en framkomlig väg att bedriva förhandlingsarbete just nu. Våra förtroendevalda och deras arbetsgivare är helt upptagna med att hantera coronaviruset och dess följder, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Det här innebär att medlemmarna först i slutet av året kan få sina nya löner.

Kommer de få sina löneökningar retroaktivt från den första april?

– Det är vår utgångspunkt. Vad jag känner till har inte arbetsgivarparterna någon annan uppfattning.

Inflytande över löneprocessen

En viktig fråga som Vision driver och kommer att driva är frågan om chefers inflytande över löneprocessen. Utan insyn i arbetsgivarens löneprocess blir det svårare för cheferna att själva sätta lön på sina medarbetare.

Andra yrkanden som kommer att återkomma är att begränsa kraven på cheferna att vara ständigt nåbara genom beredskapsbestämmelser och att individuella överenskommelser om inlöst övertid ska vara uppsägningsbara och årligen ses över.