Avtal

Snart dags att sätta nya löner

20 augusti 2020

Det finns förståelse bland chefsmedlemmarna och deras personal för att årets lönerevision dröjer, enligt Jonas Karlsson, strateg på Vision. Nu drar avtalsförhandlingarna igång igen.

Det var i mars som facken och arbetsgivarna fattade beslutet att skjuta fram årets avtalsförhandlingar, på grund av kampen mot corona, och förlänga det nuvarande avtalet sju månader till den 31 oktober.

Nu i månadsskiftet återupptas förhandlingarna och Visions kravbild ligger kvar, enligt Jonas Karlsson, förbundets strateg för chefs- och ledarskapsfrågor.

När det gäller chefsmedlemmarna handlar det bland annat om att de ska få ett tydligare mandat i löneprocessen­ – så att det ska bli lättare att sätta rätt lön på personalen – och att sänka kraven på att de som chefer ska vara ständigt nåbara.

– Att öka deras inflytande över det egna arbetet har blivit ännu mer aktuellt nu än före pandemin, säger Jonas Karlsson.

Accepterar situationen

Hans intryck är att förseningen inte ses som något stort problem.

– Jag upplever att både cheferna och deras medarbetare förstår och accepterar situationen eftersom pandemin är så speciell, säger han.

En del arbetsgivare har satt stopp för hela löneprocessen i väntan på nytt avtal medan andra har gjort det de kunnat och bedömt sina medarbetare utifrån uppsatta mål.

– Där man har stoppat helt och hållet kan det finnas en viss frustration bland våra chefsmedlemmar över att de har mycket kvar, samtidigt som de ska börja förbereda medarbetarsamtal inför 2021, säger Jonas Karlsson.

Många frågor om ny lön

Under sommaren har det gjorts utspel från näringslivet om att det ekonomiska läget kräver ett nollavtal. Vision får många frågor från medlemmar om när den nya lönen ska komma och från vilket datum den ska gälla.

Cheferna känner sig dock inte särskilt utsatta för oro från personalen, enligt Jonas Karlsson.

Målsättningen är att ett nytt avtal ska vara klart den sista oktober vilket innebär att de nya lönerna kan börja betalas ut i slutet av året. Visions utgångspunkt är att avtalet ska resultera i reallöneökningar och en ökad lönespridning samt att den nya lönen ska gälla retroaktivt från den 1 april.

Med dem har Vision förlängt avtalen

  • Sveriges kommuner och regioner
  • Sobona
  • Svenska kyrkan
  • Fastigo
  • Arbetsgivaralliansen, branscherna folkhögskola, skola/utbildning samt vård och omsorg