• Marjo Koivumaa, socialchef i Haparanda kommun, är nöjd med både samspelet med och respekten från lokalpolitikerna.

Fackligt

Sju av tio socialchefer är nöjda med samspel

11 november 2019

Sju av tio socialchefer är nöjda med samspelet med kommunpolitikerna. Men mer än en tredjedel känner inte att deras roll respekteras fullt ut av desamma. Det visar Visions årliga socialchefsrapport.

”Ett gott sampel mellan politiker och socialchef är grunden för att politiska beslut ska bygga på kunskap, få genomslag i organisationen och för att verksamheten ska fungera på ett rättssäkert och effektivt sätt”, skriver Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, i en kommentar till socialchefsrapporten.

Vision menar att det största ansvaret för att det ska fungera ligger på kommunstyrelsen och kommundirektören.

Ett regimskifte i Haparanda kommun förra hösten innebar flera nya, oerfarna politiker, som hade svårt att hitta sin roll, enligt Marjo Koivumaa, en av 148 socialchefer i landet som svarat på Visions enkätundersökning.

– Det fanns tendenser att de ville kontrollera detaljfrågor, som exempelvis schemaläggning och bemanning. Det skapade oro i chefsleden, som önskar självständighet och som har koll på alla lagar vi måste följa. Men vårt kommunalråd markerade snabbt att det är viktigt att politiker i ledande ställning visar förtroende för tjänstemännen.

Haparanda kommun har dessutom utbildningar för politiker för att klargöra rollerna.

– Politiken ska leverera mål och färdriktning, medan vi tjänstemän ju ansvarar för hur dessa mål ska nås, säger Marjo Koivumaa.

Hon tycker att samspelet med majoriteten av politikerna fungerar bra.

– Vi har en tät kontakt och en bra dialog. Jag upplever att de respekterar mig och mina kunskaper, vilket gör det lättare för mig att leda min förvaltning och att ge politikerna bra beslutsunderlag.

Socialchefsrapporten visar även att behovet av digitalisering inom socialtjänsten är stort. Viktigast, tycker socialcheferna, är att genomföra digitala reformer som utvecklar och ökar användningen av välfärdsteknik, som digitala larm. Andra utmaningar är ekonomi och personalförsörjning.