Utveckling

Inspireras av äldreboenden i Dublin

11 november 2019

Jonathan Brinckeback, verksamhetschef på äldreboendet Myrbergska gården i Uppsala kommun, fick Visions internationella stipendium och besökte nyligen tre äldreboenden i Dublin, Irland.

Vad gjorde du i Dublin?

– Jag hade läst forskningsrön som visar att irländska boendechefer är duktiga på organisatorisk samordning och sociala aktiviteter för brukarna. Så jag var nyfiken på chefernas handlingsutrymme och arbetssituation.

Upptäckte du skillnader jämfört med hur du själv har det?

– Ja, framför allt har cheferna i Irland mer administrativt stöd när det gäller verkställigheter i olika IT-system och praktiska bitar i boendeprocessen. De har dessutom egna lönehandläggare som hanterar lönerevision och lönesättning. Det tar ju annars mycket administrativ tid. Samtidigt tycker jag att löneprocessen vi har i Sverige är ett bra tillfälle för mig att återkoppla till mina medarbetare. De irländska boendecheferna har dessutom mindre utrymme att påverka budgeten.

Det där med sociala aktiviteter då?

– I Irland så förväntas boendecheferna vara med på brukarnas sociala aktiviteter, som var fler och gavs mer utrymme. På ett av boendena jag besökte fanns spa. På samtliga fanns cykling, aromaterapi, konstrum och dans.

Vad tar du med dig tillbaka?

– Aktivitetsarbetet tycker jag var roligt. Min ambition är att vara med på fler aktiviteter på Myrbergska gården. Jag tror att det skapar en kultur av framåtanda, vilket gynnar både personal och boende. Jag tänker också lyfta frågan högre upp i organisationen hur det administrativa arbetet kan fördelas bättre.