Arbetsmiljö

Hur långt sträcker sig mitt arbetsmiljöansvar?

11 november 2019

En del av mina medarbetare som jobbar administrativt jobbar ganska mycket hemifrån. I vilken utsträckning har jag arbetsmiljöansvar för dem?

Det är alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och som ansvarar för att den är säker oavsett om medarbetare arbetar hemifrån eller på ett kontor.

Om du och dina medarbetare har enats om att en viss del av arbetet ska utföras på distans är det upp till dig att se till att det finns goda förutsättningar för detta. Det kan handla om arbetsplatsens utformning, risker vid ensamarbete och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön eller just arbetsredskap.

Du ska även följa och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och ha nära samarbete med skyddsombudet. Även dina medarbetare ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs.

Diskutera därför med dina medarbetare om det de behöver och hur du på bästa möjliga sätt kan hjälpa dem.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.