Kultur

Hallå där, Ingrid Tollgerdt-Andersson

11 november 2019

Ingrid Tillgerdt-Andersson är ledarskapsforskare och delar med sig av nya rön i boken Så vinner du slaget om de bästa.

Vad är nytt?

– Om vi tittar på framtida framgångsrikt ledarskap så kommer det att ställas större krav på självinsikt, en medvetenhet om styrkor och svagheter. Att bygga relationer är a och o för chefer som vill locka yngre medarbetare, som vill ha tydliga ledare som ger snabb återkoppling.

Vilka ledaregenskaper tycker cheferna själva är viktiga?

– Att vara kommunikativ och lyhörd. Bland chefer i offentlig verksamhet är rättvisa viktigt. Att alla medarbetare ska ha det bra är så viktigt för vissa chefer att de ibland glömmer att de även ska finnas för brukarna.

Du skriver att olika personligheter söker sig till olika verksamheter. Vilka söker sig till chefstjänster i offentlig sektor?

– De som har ett stort engagemang i viktiga samhällsfrågor. Men de är generellt också mer försiktiga med risktagande och lite rädda för att göra fel. De trivs där det är regelstyrt.