Chefspanelen

Fördomar om chefer

11 november 2019

Det finns massor av förutfattade meningar om chefer. Chefspanelens samlade svar ger kanske en bild av vilka som stämmer och vilka som är helt uppåt väggarna.

De alternativ som är skrivna i versalt är föreställningar om chefer som undertecknad har hört eller läst om vid flera tillfällen. Känner du själv igen dig?

Panelen

Är du modemedveten?

 • 27 % JA
 • 22 % Nej
 • 51 % Mittemellan

Hur mycket övertid jobbar du?

 • 28 % FEM TIMMAR ELLER MER PER VECKA
 • 30 % Jobbar sällan övertid
 • 42 % Någonstans mellan ovanstående alternativ

Hur många veckors semester har du?

 • 31 % Fem eller färre
 • 62 % Sex
 • 7 % SJU ELLER FLER

Hur mycket av din fritid har du ägnat åt hästar?

 • 11 % EN STOR DEL
 • 23 % EN MINDRE DEL
 • 66 % Inte alls

Spelar du golf?

 • 8 % JA
 • 92 % Nej

Övrigt:

 • 22 % LIDER MER ELLER MINDRE AV ÅLDERSNOJA
 • 39 % av cheferna är FÖRST-FÖDDA.
 • 34 % är sistfödda
 • 22 % är någonstans däremellan
 • 5 % har inga syskon

Så gjordes undersökningen

Chefen i fokus chefspanel består av ett antal chefer som tackat ja
till att svara på frågor från tidningen vid max fyra tillfällen per år. ­Denna gång svarade 174 personer. Tanken är att spegla hur chefs­medlemmarna i Vision har det och vad de tycker i olika vardagsnära ­frågor. Det är ingen vetenskaplig undersökning men ger en nulägesbild.

I denna omgång lottade vi ut Visions kurs Digitalt ledarskap bland alla som deltog. Vann gjorde Petra Danielsson, enhetschef i Klässbol/Vik hemtjänst, Arvika.

Vill du också vara med i panelen med chans att vinna ledarskapskurs?
Anmäl dig i formuläret här.