Arbetstid

Får man be på sina raster?

11 november 2019

Jag jobbar som verksamhetschef för enhetschefer som i sin tur har medarbetare som ber under rasten. Finns regler kring att utöva sin religion på jobbet?

Själva arbetet och religion är två skilda saker och det är skillnad mellan arbetstid och arbetsplats.

Arbetstid ägs av arbetsgivaren som leder och fördelar den. Det är alltså du som beslutar vad som är okej och inte okej under själva arbetstiden.

Däremot att förbjuda bön på raster eller pauser, är en helt annan fråga och är orimligt. I det mer mångkulturella Sverige behöver arbetsgivare jobba aktivt för att skapa arbetsplatser för alla som präglas av öppenhet och respekt för varandras olikheter där alla oavsett barkund, kön, ålder eller religion är välkomna.

Så länge bön inte stör verksamheten ska det inte vara något problem med att utöva sin religion. Om enskilda medarbetare utövar sin religion på så sätt att det inkräktar på arbetet eller skapar problem behöver ni ha dialog om detta – precis på samma sätt som i alla andra arbetsmiljöfrågor.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.