Ledarskap

Att konfrontera en bluffare

11 november 2019

Bettan ljuger. Men bara om småsaker. Eller? Vem vet, egentligen? Hur kan hennes chef, Calle, konfrontera henne utan att anklaga?

Att ha Bettan som medarbetare är en tillgång för stämningen på arbetsplatsen, tycker enhetschefen Calle. För Bettan är nästan alltid glad och har jämt något kul att berätta för arbetsgruppen. Ofta har hon varit med om saker som faktiskt nästan låter för knasiga för att vara sanna.

Calle har nyss rekryterat en ny medarbetare, Soheila. Han ber Bettan, som uttryckligen tycker det är kul med nya människor, att vara Soheilas handledare.

En månad senare har Calle uppföljningssamtal med Soheila. Till Calles glädje trivs hon.

Men det framgår också att Bettan har sagt saker till Soheila som inte alls stämmer, som att vissa arbetsuppgifter är kopplade till ackord samt beskrivit rutiner felaktigt, vilket ökar risken för dubbelarbete.

Ljuger Bettan? Eller har Soheila bara missförstått?

Calle har sedan dess blivit mer reserverad till Bettans snack. När han nu lyssnar mer kritiskt till henne, så upptäcker han att hon inte alltid är ärlig, även om det bara är något så simpelt som vad hon åt till lunch.
Kanske är Bettan, liksom han själv ibland, bara lite förvirrad och råkar säga fel, utan baktanke, funderar Calle.

Men om det nu är så att Bettan inte alltid talar sanning när det gäller småsaker, finns det då anledning att misstänka att hon ljuger om större saker också?

Hur påverkar det i så fall verksamheten? Att prata öppet om saker brukar vara en bra lösning, tycker Calle. Men den här gången skulle det vara som att anklaga en medarbetare för något utan att ha tillräckligt på fötter.

Han är orolig för att tilliten till honom kan komma att svikta då. Det känns inte bra. Hur ska Calle göra?

3 tycker:

Gunvor Didriksson, klinikchef, Folktandvården Finspång

– Jag råder Calle att ta tag i det hela och reda ut om Bettan ljuger. Han kan börja med att prata med henne och fråga hur hon tycker att det har fungerat att vara handledare åt Soheila. Han måste sedan vara tydlig med vad han har hört om Bettans beskrivning av verksamheten från Soheila. Om Bettan förnekar det, så är nästa steg att prata med Bettan och Soheila samtidigt. Då är det lättare att få en gemensam bild av problemets kärna.

– Om Calle uppfattar att Bettan har ljugit måste han tala om för henne att det är allvarligt och kan leda till konsekvenser.

Är det inte ens okej att småljuga på kafferaster för att roa kollegor?

– Det finns gränser för hur mycket man ska brodera en berättelse utan att tala om att det inte är sant. Det kan dessutom vara en nackdel för personen själv att kanske inte bli betrodd när hen talar sanning.

Martin Walhjalt, enhetschef Brunnsgårdens äldreboende, Alingsås kommun

– Jag tycker att Calle ska träffa både Bettan och Soheila tillsammans, och i första läget låta Soheila berätta hur hon tycker att det har fungerat och hur hon har upplevt det. Då finns större möjlighet att lyssna av hur Bettan reagerar på det och klargöra saker som har missuppfattats eller inte stämmer.

Och sedan då?

– Nu kan Calle ta ett enskilt samtal med Bettan, fortfarande med utgångspunkt i hennes roll som handledare, och inte på det personliga planet. Men han får inte vara svepande, utan han måste få fram budskapet om att det är viktigt att jobba med tydlighet. Det är inte fråga om att skuldbelägga Bettan, utan mer om att plantera ett frö hos henne.
– Sedan är samtal i helgrupp om värderingar och attityder jättebra. Det är viktigt att Calle sätter tonen för tydlighet och ärlighet, även kollegialt.

Sara Elfstrand, enhetschef, Norra Stockholms Psykiatri, Region Stockholm

– Att en medarbetare ljuger om sin lunch och liknande är oförargligt, och både svårt och onödigt för en chef att kontrollera. Men frågor som rör verksamheten är en annan sak, så Calle bör ta ett uppföljande samtal med Bettan. En chef ska öppet kunna prata och ställa frågor om allting utan att vara anklagande.

Men hur?

– Calle kan själv lägga sig platt, och fråga Bettan om han har missförstått vad Soheila har berättat. De kan gå igenom grundkunskaperna tillsammans, för att försäkra sig om att de är överens. Har Bettan sagt fel angående så tydliga saker som rutiner, så handlar det troligtvis om hur hon kommunicerar snarare än om lögner.

Ska Calle släppa sina misstankar?

– Ja. Men som med all personal får han ha uppsikt över hennes svårigheter. Så nästa gång hon får ett liknande uppdrag kan de prata om vilka rutiner hon tänker ta upp.