• Britt Louise Olofsson Niemi, Sami El Habti och Sofie Herner vid Lindängens bibliotek blir gladare av att jobba utomhus.

Arbetsmiljö

Jobbar gärna i spenaten

6 september 2019

Tjänstemän i Malmö stad har under två år jobbat utomhus i forskningsprojektet Stick ut Malmö. Resultaten ger goda argument för att arbeta i klorofyllen. Men känslan av att smita från jobbet är ett stort hinder. Som chef är det därför viktigt att vara en förebild.

Sätt dig på torget i Lindängen med din jobbdator, och snart kommer nyfikna barn att vilja veta vad du gör. Sedan kommer de att förmå dig att spela arabisk musik på Youtube i stället för att jobba. De kanske till och med får dig att dansa. Att jobba utomhus kan vara ett äventyr, det vet barnbibliotekarierna i Lindängen.

– Det är alltid många som söker kontakt med oss när vi går ut och jobbar. Men att vi är synliga utanför biblioteket och har koll på närområdet, det ingår ju också i vår uppgift, konstaterar Sofie Herner.

Tillsammans med kollegan Bitte Olofsson-Niemi har hon deltagit i forskningsprojektet Stick ut Malmö, som omfattar totalt 50 deltagare från fem olika förvaltningar i Malmö stad. Deras chef, Sami El Habti, var del av den projektgrupp som förankrade projektet i staden. Till en början deltog bibliotekarierna rätt motsträvigt. De hade just genomgått en omorganisation – de ville få ägna sig åt sina arbeten. Inte åt ett nytt projekt.

Men rätt snart såg de fördelar.

– Vi har fått reflektera över våra erfarenheter av att jobba utomhus. Nu vet jag att jag tänker friare när jag är ute i rörelse, att utearbetet ger mig bättre problemlösning. Och jag tänker inte bara på var jag arbetar, utan också när – numera ser jag när jag ägnat en hel rast åt arbete, och förstår att jag behöver en paus, berättar Sofie Herner.

Deltagarna i Stick ut-projektet har i enkäter, fokusgrupper och intervjuer delat med sig av erfarenheterna. Främst har det handlat om vad de gör utomhus och vad de behöver för att arbeta utomhus – dels praktiska saker som wi-fi, solskydd och regnskydd, och möjligheter att ladda arbetsredskap. Men också om mer subtila saker, i första hand hur man hanterar känslan av att smita från jobbet.

– Det finns förutfattade meningar om att den som arbetar utomhus slösar tid. Det ligger i luften; ”och hur mycket kommer du att göra..?” Chefen behöver markera tillit, att det är bra att gå ut. Främst genom att själv göra det, säger Sami El Habti.

Hans egna medarbetare erbjuds walk and talk om de har något de vill tala med honom om. En del arbetsplatsträffar har varit utomhus, liksom lönesamtal och medarbetarsamtal, för den som vill. Inget tvång. Men han har märkt att samtalen blir bättre under rörelse, i friska luften.

– Det gör oss gladare. Och det blir trevlig stämning när två personer går sida vid sida och pratar, jag kan komma medarbetarna närmare.

Han anser att utomhus funkar för de flesta uppgifter om det inte är fler än tre i gruppen. Anteckna kan man göra när man kommer tillbaka.

– När det blir en större grupp är hyfsat bra väder avgörande. Det får inte vara för kallt. Och om man behöver använda teknik blir det klurigt, då behövs en plats som är anpassad för det.

Just i Lindängen har utearbetet fått en extra dimension. Under de senaste åren har gängkriminalitet och droghandel drabbat området. Förra sommaren begicks flera mord, och människor började hålla sig borta från torg och caféer. Till biblioteket kom ingen alls. Det var tomt, fastän det ligger precis i centrum.

– Då tog vi bord, stolar, spel och tidskrifter och bara flyttade rakt ut framför biblioteket. Efter hand kom föräldrar med barn och satte sig ned hos oss. Fler anslöt sig, vi blev en samlingspunkt där vuxna kunde börja samtala om vad som hänt, samtidigt som barnen satt och pysslade, berättar Bitte Olofsson-Niemi.

Utomhusbiblioteket har visat sig vara en succé, den har upprepats även denna sommar. Nu önskar sig personalen fasta stolar och bord, så de slipper släpa så mycket möbler.

Läsning, samtal och möten är annars vad bibliotekarierna ägnar sig åt utomhus. Förutsättningarna i Lindängen är goda men massor går att göra för att stötta arbetssättet konstaterar Bitte Olofsson-Niemi:

– Jag skulle vilja ha ett litet solpanelstak som ger el och wifi. Och skydd för sol, vind och regn, och givetvis permanenta utemöbler.

Hon hoppas att det nya bibliotek som planeras i Lindängen ska ge dem en terrass att jobba mer ostört på. Själva andemeningen med Stick ut Malmö är också att legitimera och etablera utomhusarbetet: Att ”ute” på lite längre sikt ska räknas som ett normalt inslag i arbetsmiljön, i utformningen av arbetsplatser och i stadsplaneringen.

Stick ut Malmö är ett kombinerat forsknings- och förändringsprojekt, och finansieras av Europeiska socialfonden, med syfte att förebygga ohälsa i arbetslivet. Det är sprunget ur vetskapen att utevistelse och naturupplevelser ger effektiv återhämtning. Charlotte Petersson, forskare i urbana studier vid Malmö universitet, och den som lett projektet, är övertygad om att det dessutom händer något bra med oss och våra tankar när vi går ut.

Men i det större sammanhanget handlar det om att utmana normer för hur vi ser på arbete, förklarar hon.

– Det största hindret för utomhusarbete är vår inställning till vad arbete är. Vädret är det första människor tänker på som hinder. Men i södra Sverige är det inte många dagar om året som vädret är ett problem. Och på fritiden är man utomhus även på vintern, eller hur?

Det som fick Charlotte Petersson att första gången ifrågasätta inomhusarbetet som norm var aktiva samtal utomhus, under ett internat för tio år sedan. När idéerna bara poppar när vi är ute i det fria, varför ska vi då stänga in oss i trista kontorsrum för möten?

– Det handlar inte om att alltid ta med allt arbete ut. Men även vi som har stor flexibilitet i arbetet förväntas sitta inomhus framför datorn när vi arbetar, säger hon.

I ett nötskal anser hon att vi är dåliga på att i arbetsmiljön stötta tankearbetet, fastän det är det som är det centrala i de flesta tjänstemannayrken. Och fastän vi blir alltmer överbelastade av alla digitala verktyg vi har på våra arbetsplatser.

– Det finns stor potential i att sticka ut och arbeta, för kreativitet och återhämtning. Det som har framträtt som negativt är framförallt att det inte upplevs som riktigt okej. Men jag hoppas att Stick ut kan bidra till ett mer reflekterat förhållningssätt till hur och var vi jobbar.