• VA-chefen Johan Nyholm har fått utbildning i personalvård.

Hälsa

Gott ledarskap gav topphälsa

6 september 2019

Simrishamn kommun har friskast personal i hela landet. Satsningar på cheferna är en nyckel. ”Ledarskap är a och o när det gäller trivsel hos medarbetarna”, säger personalchefen Helena Strandberg.

Sjuktalet i Simrishamns kommun var fyra procent 2018. Det var andra året i rad som Simrishamn toppade hälsoligan bland kommunerna.

– Vi har ingen dunderhonung, utan gör lite av allt möjligt för att hålla personalen frisk, säger personalchefen Helena Strandberg.

Men bland annat har en långsiktig och strukturerad satsning på cheferna visat sig vara lönsam.

– Det är självklart viktigt att satsa på cheferna. All forskning visar att ledarskap är a och o när det gäller trivsel hos medarbetarna. Och en duktig ledning kan vända ett problemområde.

Satsningen består i att alla chefer kontinuerligt kan välja mellan ett antal utbildningar utifrån egna och kommunens behov. De kan handla om konflikthantering, svåra samtal och andra ledarskapsfrågor som stärker chefsrollen. De sker genom inköpta föreläsningar, interna utbildningar som kollegor håller i samt material från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Dessutom har Simrishamn tillsammans med fyra kranskommuner ett mentor/adept-program för cheferna.

– Gröna chefer möter erfarna i olika verksamheter och andra kommuner än de själva och diskuterar ledarskap. Vi står för materialet, men de få själva välja upplägg.

Johan Nyholm är enhetschef på rörnät inom VA, och han har gått flera av kommunens chefsutbildningar.

– Oj, ska jag räkna upp alla?

Det behöver han inte. Men han berättar att han tycker att utbildningarna om kommunikation och svåra samtal är de som gett honom mest och är sådant som han har användning för ofta i olika sammanhang.

– Jag fångar snabbt upp om en medarbetare inte verkar må bra. Om någon exempelvis är sjukskriven ett par dagar med ryggont så kanske problemet egentligen ligger någon annanstans. Det kanske i stället är så att medarbetaren inte har det bra hemma eller inte trivs på jobbet. Då tar jag den diskussionen, säger Johan Nyholm.

Han är också noga med att medarbetarna ska kunna kombinera jobbet med att vara förälder utan att stressa sönder sig.

– Det ska vara tillåtet att exempelvis vabba, även om det är mycket på jobbet. Det pratar vi mycket om på arbetsplatsträffarna.

Antalet sjukskrivningar då?

– Nästan inga alls.

Fotnot: Sjuktalet är den totala sjukfrånvarotiden delat med sammanlagd ordinarie arbetstid. Vägt medelvärde för samtliga kommuner 2018 var 6,8 procent, enligt SKL.