• Anki Möllberg är en närvarande chef.

Arbetsmiljö

Vände kris till arbetsglädje

29 januari 2019

Anki Möllberg och hennes arbetsgrupp i hemtjänsten i Sunnansjö/Nyhammar i Ludvika har fått kommunens hälso- och arbetsmiljöfrämjandepris. Efter många år av höga sjuktal och konflikter präglas arbetsplatsen av arbetsglädje.

För drygt ett år sedan var arbetsgruppen i kris. När det var som värst var 10 av de 25 medarbetarna sjukskrivna och gruppen präglades av interna konflikter. Många tjänster stod vakanta och verksamheten drevs med hjälp av flera vikarier. Under fem år hade gruppen haft mer än tio chefsbyten och problem att hålla budget. För att klara ekonomin skulle de två grupperna Sunnansjö och Nyhammar slås samman till en, vilket medarbetarna till en början inte såg fram emot.

För att komma till rätta med den negativa utvecklingen kopplades huvudskyddsombud och skyddsombud in och tillsammans med arbetsgivaren utarbetade de en plan. Anki Möllberg, som då var biståndshandläggare fick i uppdrag att tillsammans med HR-avdelningen intervjua alla anställda om vad de ansåg att problemen berodde på. Gruppen bytte även lokaler. Efter att arbetet avslutats utlystes tjänsten som enhetschef för gruppen och Anki Möllberg sökte den.

– Jag är snart 60 år och jag trodde aldrig att jag skulle avsluta min yrkesbana som chef, jag har tänkt att det inte är något för mig. Men personalen fick mig att vilja söka. Det här blev en möjlighet för mig att fortsätta jobba med det jag alltid brunnit för: kommunikation och samtal.

Anki Möllberg berättar att hon fokuserat mycket på att vara en närvarande chef.

– Jag är på plats nästan dagligen och jag ser till att prioritera att vara med min arbetsgrupp, säger hon.

Att informera om allt som händer och att ha en öppen dialog med personalen och ta reda på vad de tycker i olika frågor är andra saker som hon varit noga med. Det är ett arbetssätt som fungerat och som i dag lett fram till att hon har medarbetare som trivs och ser fram emot att gå till jobbet, berättar Anki Möllberg.

– En del som jobbat i 25 år säger att det här är det bästa som hänt.