Forskning

”Välj en klok person”

29 januari 2019

En mentor ska inte ge färdiga svar, men se till att reflektion blir av. Det är något som ofta tappas bort i dagens slimmade arbetsliv, menar organisationskonsulten Charlotta Wikström.

Många kan nog känna igen sig i Charlotta Wikströms beskrivning av dagens arbetsliv: vi springer runt från det ena till det andra dagarna i ända, hinner sällan sitta ner och det är knappast mellan klockan åtta och fem som de stora och viktiga besluten fattas.

– De kräver eftertanke. Kanske är det vid en promenad i skogen som poletten trillar ner. Eller efter att man har speglat sig i en mentor, säger Charlotta Wikström.

Hon är konsult med inriktning på ledarskapsutveckling, föreläsare och författare till Vinnande mentorskap.

– Jag tycker att mentorskap är så bra eftersom det är som en nutida lärlingsverksamhet, erfarenhet kan överföras direkt i en personlig relation. Ofta hamnar adept och mentor i konkreta situationer. Mentorn kan då ge adepten i uppgift att testa ett nytt grepp som kan utvärderas vid nästa möte.

Men det finns fallgropar. En vanlig är att mentorn pekar med hela handen.

– Konsten med ett lyckat mentorskap handlar snarare om att spegla sin adept och få adepten att själv komma fram till sina svar. Men naturligtvis kan mentorn dela med sig av erfarenheter.

Det är också viktigt att i ett tidigt skede sätta upp mål. Mentorsträffarna bör inte handla om att ses och småprata lite.

– Det är bra att ha en grundstomme för vad varje träff ska handla om. En gång i månaden under ungefär ett års tid brukar vara lagom som tidspann.

Men hur gör man om man vill ha en mentor som inte finns serverad hos den egna arbetsgivaren? Charlotta Wikströms råd är att helt enkelt sondera sina nätverk, såväl privat som professionellt.

– Finns det någon som du tycker verkar klok? Ta kontakt! De allra flesta blir smickrade av att få veta att någon vill ha dem som mentor.