Forskning

Superchefer superviktiga

29 januari 2019

Christine Blomquist lektor i företagsekonomi vid Lunds universitet, forskar kring förekomsten av ”superchefer” i Region Skåne och i skånska kommuner. Det handlar om ledarskapets betydelse för talangförsörjningen.

Vad är en superchef?

– Begreppet kommer från amerikanskan Sydney Finkelsteins forskning. Det är chefer med en förmåga att hitta, rekrytera och utveckla talanger som senare utvecklas till nya goda ledare. Och som samtidigt är starkt fokuserade på att skapa framgång i verksamheten.

Vad utmärker dem?

– Superchefer ställer höga krav och påminner de anställda om hur viktigt deras arbete är. De arbetar utifrån tydliga mål och värderingar, som de kommunicerar till medarbetarna. Samtidigt är de bra pedagoger och ger mycket feedback. Det skapar en kultur där de anställda vill arbeta hårt. Superchefer gör inte heller saker på ett visst sätt bara för att det är så det brukar göras. 

Hur blir man en superchef?

– Ställ utforskande frågor och våga ifrågasätta hur arbetet utförs. Belöna gott arbete, men ta samtidigt upp när något gått sämre. På så sätt känner medarbetarna att deras individuella insats har betydelse. Sedan är det viktigt att skapa forum där medarbetarna får komma till tals. 

Varför behövs de?

– Det kommer att fattas ett stort antal chefer i regioner och kommuner i framtiden, därför är det viktigt att lyckas rekrytera och behålla talanger.

Hur många finns det? 

– Vår studie är inte klar ännu, men att det finns superchefer kan jag säga redan nu.