Lön och villkor

Räknemodell för rättvisa

29 januari 2019

Rättvisa löner som står sig mot omvärlden. Hur åstadkommer man det? Ekonomichefen i Bräcke kommun, Henrik Kvist, har äntligen hittat en fungerande strategi.

När Henrik Kvist började som ekonomichef i Bräcke kommun för tio år sedan, noterade han:

– Lönerna sattes godtyckligt av cheferna som samtidigt månade om just sina medarbetare, oavsett hur de presterade. Jag ville ha någon form av rättvisa.

Han byggde då upp ett poängsystem kopplat till lönekriterier. Ju bättre medarbetarna lyckades uppfylla kriterierna desto högre poäng. Men då löneutfallet angavs i krontal, gav lika poäng samma löneökning i kronor oavsett innevarande lönenivå.

– Vi stod oss väldigt bra i de lägre löneskikten i förhållande till andra kommuner i länet och övriga Norrland, som är den omvärld jag jämför med. Däremot tappade vi i de högre löneskikten.

För några år sedan infördes därför en modell där en del av löneökningsutrymmet användes i en procentuell beräkning och en del delades ut i kronor. Chefer med medarbetare anslutna till fackförbundet Kommunal använder fortfarande den modellen.

– Men det räckte inte heller hela vägen, så jag laborerade och la in en koefficient i beräkningsmodellen, som cheferna nu använder för Vision-anslutna medarbetare.

Koefficienten för varje medarbetare räknas ut genom att dividera nuvarande lön med snittet av hens kollegors. De med lägre lön än snittet får en koefficient under 1,0 och vice versa. Ju högre koefficient desto mer är varje poäng i kriteriesystemet värd i kronor. Det betyder i sin tur att medarbetare som hamnar på samma poäng får lika stort procentuellt påslag på befintlig lön.

Henrik Kvist kan nu konstatera att medarbetare i både högre och lägre lönenivåer ligger bra till i förhållande till hans omvärld.

– Det här är ingen rymdforskning, men en strategi som fungerar i Bräcke.


Relaterade artiklar