• Monica Berglund är direktör för Tre stiftelser som står för cirka åtta procent av Göteborgs stads äldreboenden.

Ledarskap

Prisad chef ger sina bästa tips

29 januari 2019

Monica Berglund är prisbelönt direktör på ideella Tre stiftelser. Hon har även varit chef i kommunal sektor och har skrivit boken Mitt framgångsrecept. Här berättar hon om sina erfarenheter.

Tre stiftelser driver fyra boenden för äldre och personer med neurologiska sjukdomar och skador i Göteborg. Att vara chef i ideella sektorn är friare än i den kommunala, tycker Monica Berglund, som nyss fick tidningen Chefs utmärkelse Årets hälsofrämjande chef.

– I en kommun är det flera andra faktorer som styr: många chefsnivåer, politiska beslut och starka hierarkier.

– I Tre stiftelser ser jag mig mer som en företagsledare som ska göra organisationen attraktiv på marknaden. Det har gjort att vi utvecklat en mycket tydlig värdegrund som jag leder utifrån. Den har stor betydelse för att jag ska behålla gnistan i vardagen.

Monica Berglund upplever stiftelseformen som lättare, eftersom inga andra verksamheter stjäl uppmärksamhet.

– Vi behöver inte hamna i en situation där skolan och förskolan behöver sitt först. Samtidigt är vi helt beroende av Göteborgs stad som är vår enda kund. Vi är mer eller mindre gifta med kommunen. Goda relationer och ett stort förtroende mellan stiftelserna och stadens företrädare är därför ett måste.

Vilka är nackdelarna med att vara chef i ideell sektor?

– Att vi inte har möjlighet att expandera och att vissa resurser saknas. Vi är många ­generalister och inte så många specialister. För att kompensera krokar vi arm med staden för att ta del av exempelvis utveckling och
nya rön när det gäller personalpolitiska frågor.

Monica Berglund anser att ett av de stora problemen för chefer inom äldrevården generellt, är att man ofta jobbar i stuprör och har alltför stort ekonomifokus.

– Det blir en begränsning och skapar rädsla. Det har skapat en mentalitet där det finns många ”duktiga flickor” som får en klapp på axeln när de går med plus, vilket jag själv har erfarenhet av.

– I min värld borde man dra öronen åt sig om det finns pengar kvar, vilket kan
vara ett tecken på att man har slitit ut personalen eller att de äldre inte får sina behov till­godosedda, säger Monica Berglund.

Hon är även författare till boken Mitt framgångsrecept som som kan användas av chefer oavsett sektor (se tipsruta).

Monica Berglunds bästa ledarskapstips

  •  Tydliggör chefens uppdrag. Finns det arbetsuppgifter som kan delegeras till andra professioner? 
  •  Våga gå din egen väg. De främsta ledarna är de som inte nödvändigtvis själva vill göra karriär, utan vill åstadkomma förändring.
  • Jobba på tilliten. Tillit krävs uppåt, nedåt och åt sidan. Visa att du har förtroende för din personal genom att ge dem uppdrag.
  • Se möjligheter och lösningar. Lyft och främja det som fungerar, ta tillvara på alla resurser och förmågor.
  • Ha koll på pengarna. Det finns ingen anledning att prata pengar i tid och otid, men det är av stor vikt att ha god koll på ekonomin och jobba med uppföljning.
  • Jobba uthålligt. Det krävs mod och uthållighet för att förändra traditioner och mönster som sitter i väggarna och i ryggmärgen hos personalen och cheferna.
  • Ha roligt. Hitta glädjen i jobbet. Bjud på tårta när ni gjort något bra, men kanske även ibland när ni misslyckats. Det betyder ju att ni har provat!