Forskning

Är du profet, pastor eller partyvärd?

29 januari 2019

Ledarskapsteorier får vi till oss på löpande band. Ibland kan det verka som att ett gott ledarskap är lösningen på allt. Men vad är egentligen ett sådant? Och är det allt som behövs för att styra en verksamhet?

Det är frågor som forskarna Stefan Sveningsson, Mats Alvesson och Martin Blom vid Lunds universitet vill att chefen ska ställa sig. Forskarna har under många år studerat olika verksamheter, både företag, kommuner och landsting. De har kommit fram till att man måste bryta ner begreppet ledarskap.   

– Ledarskap är brett och vagt, allt och inget. Vi vill ta ner det på jorden och skildra hur man åstadkommer inflytande i praktiken, säger Stefan Sveningsson.

En central fråga är ”Vad betyder ledarskapet för mig i en viss situation?” I forskartrions bok ”Reflexivt ledarskap”, som för övrigt blev Årets HR-bok 2017, introduceras fem olika roller (profeten, pastorn, psykoterapeuten, partyvärden och pedagogen) som på ett konkret sätt gestaltar hur chefen kan agera i olika lägen. I vissa situationer kan man gå in i en viss roll, och i andra en annan.

Samtidigt är ledarskapet inte allt. Det ska, enligt forskarna, ställas i relation till andra former av styrning: chefskap, makt, grupparbete, nätverk och autonomi.

Är det här ännu en i raden av teorier som på ett förenklat sätt förklarar vad ledarskap är? Nej, säger Stefan Sveningsson:     

– Vi vill införa en reflexiv ansats, få folk att tänka igenom vad ledarskap verkligen är.  Vad håller vi på med? När behövs ledarskap och hur ska jag utöva det? Hur ska jag annars styra?

Han menar att ledarskapsforskningen överlag går mot att lägga allt större fokus på en organisations behov, som ska styra vilken typ av ledarskap man väljer att använda sig av.  

Vad betyder det?

– Det går inte att komma in i en verksamhet och utöva ledarskap på ett förutbestämt sätt.