Ledarskap

Så bör chefen hantera medarbetares upplevelser av hot

28 juni 2019

Chefer inom socialtjänsten bör inte alltid agera helt utifrån medarbetares upplevelser av hot. Att stryka för mycket medhårs kan vara negativt, både för medarbetaren och för verksamheten.

– Ibland kan det vara så att en konkret och en upplevd hotbild inte stämmer överens. Men det kan vara svårt för en medarbetare, även om man pratar ingående om det, att komma ur sin känsla, säger Annica Hermansson, chef vid polisens brottsoffer- och personskyddsektion i Göteborg.

Denna sektion inom polisen, som verkar lite bakom kulisserna, arbetar med utredningar av hotbilder, personskydd och med stöd till personal inom myndigheter.

I en mycket stressad situation kan vi alla förlora förmågan att se klart. Även ett upplevt, tänkt hot, som finns där under en tid, kan ställa till det.

– Som chef är det viktigt att man, samtidigt som man inte lägger locket på och pratar om medarbetarens upplevelse, är oerhört tydlig med hur den konkreta hotbilden ser ut och att inte förstärka de känslor som medarbetaren har. Man kan också erbjuda medarbetaren professionell hjälp för att prata om upplevelserna, säger hon.

Hon säger att man inte får falla i fällan och låta upplevelserna styra vilket stöd eller skydd som ska ges till medarbetaren.

– Det gynnar ingen, och kan tvärtom bli destruktivt. Det går fortare för en person att komma tillbaka till en mer normal stressnivå och bild av hoten om man inte förstärker känslorna.

Men det är en avvägning.

– Både att lägga locket på känslorna och att förstärka dem kan göra att medarbetaren får svårare att lita på sin chef, säger Annica Hermansson.

Annica Hermansson bekräftar att polisen, liksom socialtjänsten, har ökat sina insatser i nordöstra Göteborg för att komma tillrätta med parallella maktstrukturer. En tuff kamp, inte minst för socialtjänsten, men samtidigt en match som samhället måste vinna.