Chefspanelen

Så tycker chefer om semester

28 juni 2019

Snart är det dags för sommar, semester och ­förhoppningsvis – avkoppling. Majoriteten chefer kan ta minst en månads sammanhängande semester. Men det är ganska vanligt att kolla mejlen någon gång per dag och att vara tillgänglig på telefon om en akut situation skulle uppstå. Trots det känner sig nästan alla utvilade efter semestern, visar vår undersökning.

90 procent känner sig utvilade efter semestern.

80 procent tänker på jobbet då och då under semestern.

80 procent kan ta semester när de själva önskar.

75 procent brukar få mer att göra än vanligt efter semestern.

70 procent  kan ta minst fyra veckors sammanhängande semester.

60 procent stannar hemma eller är i fritidshuset under större delen av semestern.

50 procent är i nödfall till­gäng­liga på telefon under semestern.

20 procent kollar mejlen någon gång per dag under semestern.

Så gjordes undersökningen
Chefen i fokus chefspanel består av ett antal chefer som tackat ja till att svara på frågor från tidningen vid max fyra tillfällen per år. Denna gång svarade 252 personer. Tanken är att spegla hur chefsmedlemmarna i Vision har det och vad de tycker i olika vardagsnära frågor. Det är ingen vetenskaplig undersökning men ger en nulägesbild.

I denna omgång lottade vi ut Visions kurs EQ ledarskap bland alla som deltog. Vann gjorde Ewa-Lotte Strand Nordén, äldre- och omsorgschef i Lessebo kommun.

Vill du också vara med i panelen med chans att vinna ledarskapskurs?
Anmäl dig i formuläret här.