Så får vi ett hållbart ledarskap

28 juni 2019

Vad kännetecknar en bra ledare? För mig är det någon som skapar utrymme till trygghet och utveckling för sina medarbetare. Som tillsammans med andra gör att den gemensamma kraften blir större än att var och en jobbar på sin kammare. En bra ledare håller fokus på helheten och på vad som ska uppnås.

Det här är frågor som jag funderar mycket på just nu. I maj har jag nämligen äran att få dela ut pris till Årets offentliga ledare på Stora Samhällsgalan.

Vi i juryn har glädjen att ta del av alla de fantastiska insatser, initiativ och personer som bidrar till att utveckla välfärden.

Vi ser också trender som pekar på vart chefsrollen är på väg. Just nu signalerar många av Visions chefsmedlemmar att deras ledarskap ställer högre krav på dem att vara förändringsledare snarare än daglig arbetsledare.

Behoven av att utveckla verksamheterna är så otroligt stora. Vi står inför viktiga utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, demografisk utveckling, hälsa, ekonomi och klimat. Det påverkar förstås ledarskapet och ställer krav på ett annat helhetstänk än tidigare.

Dagens och morgondagens ledarskap handlar i mångt och mycket om att skapa mänskliga och inkluderande arbetsplatser och verka för en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

I det arbetet vill Vision vara ett bollplank och ett stöd. Därför driver vi på i dialog med arbetsgivare och med politiker, lokalt såväl som på riksplanet. Vi ställer krav på innovativa miljöer, på kompetensutveckling och på möjlighet till verksamhetsutveckling.

Men det som kanske är viktigast av allt är att förbättra villkoren för våra chefer att vara ledare. Det handlar om att erbjuda fler stödfunktioner, att organisera arbetet med rimligt stora personalgrupper och erbjuda en balans mellan jobb och privatliv, så att även chefsrollen ska vara hållbar.


Relaterade artiklar